across jelentése magyarul

Across jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Across magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

across jelentése határozószó nagyon gyakori

  • a túloldalán valaminek, a túlsó/szemközti oldalán valaminek
  • odaát

across jelentése példamondatokkal

He succeeded in swimming across the river. - Sikerült átúsznia a folyón.

A small black cat scuttled across the street. - Egy kis fekete macska siklott az utca túloldalán.

How long would it take to swim across the river? - Mennyi ideig tartana átúszni a folyón?

I don't think I can swim across this river. - Azt hiszem, nem tudok átúszni ezen a folyón.

It is possible for him to swim across the river. - Átúszhatja a folyót.

She sat across the picnic table from him. - A piknikasztallal szemben ült vele szemben.

His house and ours were across from each other. - Az ő háza és a miénk egymással szemben volt.

across jelentése kifejezésekkel

come across sb/sth véletlenül találkozik valakivel, véletlenül ráakad valamire

come across with sth nyújt valamit, ellát valamivel, kisegít valamivel

come across | come over megértik, valamilyen benyomást tesz, kifejeződik, tisztán kivehető (valamilyen érzés, elképzelés, stb.)

cut across átvág

get across (to sb) | get sth across (to sb) megértet valamit (valakivel), megmagyaráz valamit (valakinek), elhitet, elfogadtat valamit (valakivel), megértésre talál (információ)

put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb) meggyőzően kifejt/előad valamit valakinek, eredményesen kommunikál valakivel

run across sb/sth összeszalad/összefut, beleszalad valakibe (találkoznak)

Across jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További across példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: across jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha across jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.