acquire jelentése magyarul

Acquire jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Acquire magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

acquire jelentése ige gyakori

Ragozása: acquires, acquiring, acquired

  • megszerez
  • szert tesz
  • elsajátít

acquire jelentése példamondatokkal

They sent their son to Europe to acquire culture. - Fiukat Európába küldték kultúrát szerezni.

I managed to acquire two tickets for the concert. - Sikerült két jegyet szereznem a koncertre.

How did you acquire all this wealth? - Hogyan szerezte meg ezt a gazdagságot?

By interacting with society, one acquires everyday culture. - A társadalommal való interakció révén az ember elsajátítja a mindennapi kultúrát.

One acquires bad habits very easily. - Az ember nagyon könnyen sajátít el rossz szokásokat.

I am not interested in acquiring wealth. - Vagyonszerzés nem érdekel.

Mark is obsessed with learning and acquiring knowledge. - Mark a tanulás és a tudás megszállottja.

Acquire jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További acquire példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: acquire jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha acquire jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.