act jelentése magyarul

Act jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Act magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

act jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: acts

 • tett
 • cselekedet
 • színlelés, tettetés
 • megjátszás
 • törvény
 • igazolás, igazoló dokumentum
 • határozat
 • felvonás (színház)
 • előadás
 • előadócsoport

act jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: acts, acting, acted

 • cselekszik
 • valaminek megfelelően cselekszik
 • valami érdekében cselekszik
 • képvisel valakit/valamit
 • valamilyen indíttatásból cselekszik
 • viselkedik valahogy, (úgy) tesz/csinál (mint)
 • valamire/valamiként szolgál
 • hat valamire
 • valamilyen hatása van
 • szerepel (filmben, színdarabban, stb.)
 • játszik, alakít (szerepet)
 • megjátszik valamit
 • színlel, tettet valamit
 • eljátszik (történetet)

act jelentése példamondatokkal

That's no excuse for them to act like that. - Ez nem mentség arra, hogy így viselkedjenek.

Don't act like you don't know what I'm talking about. - Ne csinálj úgy, mintha nem tudnád, miről beszélek.

We should act so as to solve the problem. - Cselekednünk kell a probléma megoldása érdekében.

Animals act according to their instincts. - Az állatok ösztöneik szerint cselekszenek.

You don't act like somebody who really cares. - Nem úgy viselkedsz, mint akit igazán érdekel.

The student was caught in the act of cheating. - A diákot csaláson kapták el.

A wise person would be ashamed to act like that. - Egy bölcs ember szégyellné, ha így viselkedik.

act jelentése kifejezésekkel

play-act színészkedik, ripacskodik

act for sb | act on behalf of sb valakit képvisel

act on/upon sth valami alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár valami szerint

act sth out (szertatást) lefolytat, eljátszik valamit (történetet), megcselekszik valamit, eljátszik valamit (való helyzetben)

act up rosszul viselkedik, rosszalkodik (valaki), nem megfelelően működik (valami)

Act jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További act példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: act jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha act jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.