with jelentése magyarul

With jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. With magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

with jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -val, -vel (valakinek/valaminek a társaságában)
 • -val, -vel (hozzá tartozik/tartalmaz)
 • -nál, -nél (visel/hordoz)
 • -val, -vel (valamilyen eszközzel)
 • -val, -vel (valamilyen anyaggal) (megtölt, beborít, stb.)
 • ellen, ellenére (szembenállás/küzdelem)
 • (valamilyen módon/hozzáállással)
 • (valakire tartózóan) (kötelesség/felelősség)
 • valakivel/valamivel kapcsolatban
 • valaminek a hatása alatt
 • -tól, -től, valaminek okán, valamitől
 • valakinél/valaminél alkalmazásban
 • valaminek a szolgáltatásait használva
 • valamivel egyező irányban
 • valamitől elválasztva/eltávolítva

with jelentése példamondatokkal

Children are to be deceived with sweets and men with oaths. - A gyerekeket édességgel, a férfiakat esküvel kell megtéveszteni.

I communicate with my friends on the internet. - Az interneten kommunikálok a barátaimmal.

I watched a French movie with English subtitles. - Megnéztem egy francia filmet angol felirattal.

This school supplies students with textbooks. - Ez az iskola tankönyvekkel látja el a tanulókat.

He shouted with excitement when he won the game. - Izgatottan kiabált, amikor megnyerte a játékot.

The stores were alive with people the Saturday before Christmas. - Karácsony előtti szombaton az üzletekben éltek az emberek.

Why don't you stay with us until Monday? - Miért nem maradsz velünk hétfőig?

with jelentése kifejezésekkel

abound with sth bővelkedik valamiben, hemzseg valamitől

agree with sb egyetért valakivel, jót tesz valakinek

be taken up with sth/sb teljesen elfoglalja valaki/valami

be taken with sb/sth el van ragadtatva valakitől/valamitől

break with szakít, felhagy

catch up with sb utolér valakit

close with nekitámad, összecsap, megállapodásra jut valakivel

come across with sth nyújt valamit, ellát valamivel, kisegít valamivel

come away with sth valamilyen benyomással távozik

come back (at sb) (with sth) (valamivel) visszavág/visszafelel (valakinek)

come down with sth ágynak esik valamivel

come out with sth kijelent, bejelent, mond valamit, előhozakodik valamivel, előjön valamivel, kirukkol valamivel, kiad, publikál valamit, kijön valamivel

come through (with sth) beváltja a hozzáfűzött reményeket, sikert ér el, teljesít (megígért dolgot)

come up with sth előjön, előáll, előhozakodik (válasszal, tervvel, stb.), előteremt (pénzt, stb.)

confront sb with sth elébe tár valakinek valamit

credit sb with sth tulajdonít valamit valakinek

deal with kereskedik valakivel, foglalkozik valamivel, bánik valakivel

deal with sth foglalkozik valamivel

dispense with sth nélkülöz valamit, mellőz valamit, eltekint valamitől

do away with sb/yourself elintézi/megöli magát/valakit

do away with sth megszűntet valamit, megszabadul valamitől, eltöröl valamit

További kifejezések

do sth with sb/sth csinál valamit valakivel/valamivel

fall in with sb véletlenül találkozik (valakivel), megegyezik (valakivel)

fit in with sth összhangban van valamivel

fob sb off (with sth) leráz valakit valakit, rásóz/rátukmál valakire valamit, bepaliz valakit valamivel

follow through (with sth) | follow sth through végigcsinál valamit

get away with sth meglép valamivel, megússza valamivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik valamit

get behind (with sth) lemarad, elmarad valamivel/valamiben, lemaradásban van valamivel, hátralékban van valamivel

get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth megél valahogy valamiből, kijön valamiből, elboldogul valahogy valamivel

get in with sb jó viszonyba kerül valakivel, jóba kerül/lesz valakivel

get off (with sth) megúszik valamit (komolyabb sérülés nélkül)

get off (with sth) | get sb off (with sth) megúszik valamit (valamivel) (komolyabb büntetés nélkül), felmentik, hagy valakit megúszni (valamivel) (kis büntetéssel), felment valakit

get off with sb lefekszik valakivel, szexuális kapcsolatba kerül/kezd valakivel, összejön valakivel, viszonyt kezd valakivel

get on with sth boldogul/halad valahogy valamivel, tovább folytat valamit

get on/along with sb | get on/along (together) jól megfér/kijön valakivel, jóban van valakivel

get sth over (with) túlesik valamin, letud valamit

get through with sth befejez, teljesít, elvégez valamit

get together (with sb) összejön, találkozik valakivel (egy beszélgetésre), összegyűlik, összeáll

go ahead (with sth) nekilát valaminek, csináld csak! folytasd csak!

go along with sb/sth egyetért valakivel/valamivel

go down with sth megbetegszik (valamiben), megkap, elkap (betegséget)

go in with sb beszáll/csatlakozik valakihez (egy vállalkozásba)

go off with sb lelép valakivel (elhagy valakiért valakit)

go off with sth lelép valamivel (ellop valamit)

go on (with sth) folytat/továbbcsinál valamit

go out with sb | go out (together) jár valakivel, együtt jár valakivel (partnerkapcsolatban)

go through with sth végigcsinál, végigszenved valamit

go with sb partnerkapcsolata van valakivel

go with sth benne van, része valaminek, egyetért valamivel, elfogad valamit, megy/illik valamihez, összeillik valamivel, együtt jár, vele jár, együtt fordul elő

grapple with sb dulakodik valakivel, viaskodik valakivel

have sth out (with sb) tisztáz valamit valakivel

help sb off/on with sth lesegít/felsegít (ruhadarabot)

hold with sth pártján áll, egyetért valakivel, helyesel valamit

hook up with sb lóg valakivel, dolgozni kezd valakivel

keep in with sb fenntartja a jó viszonyt valakivel, jóban marad valakivel

keep up (with sb/sth) lépést tart (valakivel/valamivel) (haladásban, fejlődésben, stb.), felveszi a versenyt (valakivel/valamivel)

keep up with sb kapcsolatban marad valakivel

keep up with sth (rendszeresen) követ (átv.) (híreket, eseményeket, divatot, stb.), lépést tart valamivel (átv.), rendszeresen tovább folytat/csinál/fizet valamit

lead with sth főhírként közöl (újság), támad (valamelyik kézzel/ököllel) (bokszban)

let sb off (with sth) elenged (büntetés nélkül), futni hagy valakit

level with sb őszinte, nyílt valakivel

line sth up (with sth) beállít, beigazít, valamihez (megfelelő pozícióba)

link up (with sb/sth) összekapcsol, összecsatol (valakivel/valamivel)

live with sb együtt/egy házban lakik valakivel, együtt él valakivel

live with sth él valamivel, elfogad valamit (mert nincs választása)

look on sb/sth with sth valahogy tekint valakire/valamire

make off with sth lelép/meglép valamivel

make up (with sb) kibékül (valakivel)

meet with tapasztal

palm sb off (with sth) leráz valakit valamivel, átejt valakit valamivel

palm sth off (on/onto sb) | palm sb off (with sth) rásóz valamit valakire

part with sth megválik valamitől

play about/around (with sb/sth) játszadozik/szórakozik valakivel/valamivel (gondatlan/nemtörődöm), alkalmanként lefekszik valakivel, alkalmi szexuális kapcsolatokat létesít/folytat

play along (with sb/sth) egyetértést színlel (valakivel/valamivel), becsap/félrevezet valakit

play with yourself önkielégít, maszturbál

put up with sb/sth beletörődik, belenyugszik valamibe, eltűr/elvisel valakit/valamit

range with sth egyezik valamivel, egyenrangú valamivel

With jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További with példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: with jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha with jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.