statement jelentése magyarul

Statement jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Statement magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

statement jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: statements

  • állítás
  • nyilatkozat
  • kijelentés
  • megállapítás
  • közlés
  • bejelentés
  • vallomás
  • számadás
  • kimutatás

statement jelentése példamondatokkal

The entire statement is in need of explanation. - A teljes nyilatkozat magyarázatra szorul.

I didn't think anyone would disagree with that statement. - Nem gondoltam, hogy bárki is nem ért egyet ezzel a kijelentéssel.

To be quite honest with you, I disagree with that statement. - Hogy őszinte legyek önnel, nem értek egyet ezzel az állítással.

You couldn't have come up with a dumber statement than that. - Ennél hülyébb kijelentést nem is találhattál volna ki.

The baggage claim office will give you a printed loss statement. - A poggyászkiadó nyomtatott veszteségnyilatkozatot ad ki Önnek.

Every statement is false, even this one! - Minden állítás hamis, még ez is!

His statement corresponded to what actually took place. - A nyilatkozata megfelelt a ténylegesen történteknek.

Statement jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További statement példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: statement jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha statement jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.