state jelentése magyarul

State jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. State magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

state jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: states

 • állapot, helyzet, körülmények
 • (fizikai) állapot, halmazállapot
 • izgatott/nyugtalan/zaklatott állapot
 • koszos/rendetlen állapot
 • kvantumállapot
 • ország
 • állam
 • az Államok (USA)
 • állam, kormányzat
 • állami tiszteletadás/pompa/ceremónia
 • rang, méltóság
 • államfői szertartás

state jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: states, stating, stated

 • kijelent, megállapít, állít
 • kifejez, kimond, kinyilatkoztat, bejelent
 • kifejt, előad, ismertet
 • kijelöl, megállapít
 • feltüntet (nevet, címet, árat, stb.)
 • adatszerűen és összefüggően kifejti/ismerteti az ügyet

state jelentése példamondatokkal

I am not in a state to drink such sweet coffee. - Nem vagyok olyan állapotban, hogy ilyen édes kávét igyak.

The state troopers headed over there to check things out. - Az állami katonák odamentek, hogy megvizsgálják a dolgokat.

We cannot allow this state of affairs to continue any longer. - Nem engedhetjük meg, hogy ez az állapot tovább folytatódjon.

The state couldn't meet the expectations of its citizens. - Az állam nem tudott megfelelni állampolgárai elvárásainak.

This time ten years ago, I was in a horrible state. - Ezúttal tíz évvel ezelőtt szörnyű állapotban voltam.

Such a state of things cannot be put up with. - A dolgok ilyen állapotát nem lehet elviselni.

I've ended up in my present state from having indulged myself. - A jelenlegi állapotomba kerültem, amióta elkényeztem magam.

state jelentése kifejezésekkel

state-owned állami tulajdonú

United States Amerikai Egyesült Államok

buffer state ütközőállam

city state városállam

police state rendőrállam

State jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További state példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: state jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha state jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.