stagger jelentése magyarul

Stagger jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Stagger magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

stagger jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: staggers, staggering, staggered

 • tántorog
 • támolyog
 • habozik
 • tétovázik
 • megtántorít
 • megingat
 • meghökkent
 • lépcsőz
 • lépcsőzetesen elrendez
 • lépcsőzetesen eloszt
 • zegzugosan elrendez
 • zegzugosan eloszt
 • rázással osztályoz
 • szétráz
 • elállít (kefét motorban)

stagger jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: staggers

 • tántorgás
 • dülöngélés
 • támolygás

stagger jelentése példamondatokkal

But somehow he managed to stagger to the doors. - De valahogy sikerült az ajtókhoz tántorognia.

The company is attempting to stagger work hours. - A cég megpróbálja elosztani a munkaidőt.

Nothing can ever stagger her belief. - Semmi sem tántoríthatja el a hitét.

The baby staggers because he is just learning to walk. - A baba tántorog, mert még csak járni tanul.

It's staggering to me to hear this again. - Megdöbbentő, hogy ezt újra hallom.

The enemy suffered staggering casualties. - Az ellenség elképesztő veszteségeket szenvedett.

He staggered and leaned back in a chair. - Megtántorodott, és hátradőlt egy széken.

Stagger jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További stagger példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: stagger jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha stagger jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.