staff jelentése magyarul

Staff jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Staff magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

staff jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: staffs, staves

 • bot
 • pálca
 • rúd, zászlórúd
 • mérőléc
 • támasz (átv.), erősség
 • személyzet
 • alkalmazotti állomány
 • törzskar
 • vezérkar
 • vonalrendszer, kotta öt vonala (tsz.)

staff jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: staffs, staffing, staffed

 • személyzettel ellát

staff jelentése példamondatokkal

Report any incidents or injuries to the camp staff right away. - Bármilyen eseményt vagy sérülést azonnal jelents a tábor személyzetének.

Cooks and waiting staff are wanted everywhere now. - Szakácsokat és várakozókat keresnek most mindenhová.

They lent us some of their staff for a while. - Kölcsönadták nekünk a munkatársaik egy részét egy időre.

Why isn't the office dog in the staff photo? - Miért nincs az irodai kutya a személyzeti fotón?

Cats don't have owners, they have staff. - A macskáknak nincs gazdájuk, hanem személyzetük.

He consulted with some of the staff on the matter. - Konzultált néhány munkatárssal az ügyben.

Tell that to all the staff of the clinic. - Mondja el ezt a klinika minden dolgozójának.

staff jelentése kifejezésekkel

chief of staff vezérkari főnök

general staff vezérkar

rune-staff rúnákkal rótt naptár, rovásírással ellátott varázsvessző

staff officer vezérkari tiszt, törzstiszt

staff sergeant írnok tiszthelyettes, adminisztrációs tiszthelyettes, írnok őrmester, adminisztrációs őrmester, törzsőrmester

short-staffed jelentése: munkaerő hiányos, munkaerőhiánnyal küzdő

Staff jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További staff példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: staff jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha staff jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.