seek jelentése magyarul

Seek jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Seek magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

seek jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: sought, past participle: sought, s3/-ing: seeks, seeking

  • keres
  • kutat
  • megkísérel
  • szándékozik valamit tenni
  • törekszik

seek jelentése példamondatokkal

Did you seek out the stripes last night? - Tegnap este megkerested a csíkokat?

If you see any signs of bad weather, seek shelter immediately. - Ha rossz időjárás jeleit látja, azonnal keressen menedéket.

I don't need gold, I only seek the ultimate truth. - Nincs szükségem aranyra, csak a végső igazságot keresem.

Everybody has the right to seek happiness. - Mindenkinek joga van boldogságot keresni.

It's in our nature to seek the path of least resistance. - Természetünkhöz tartozik, hogy a legkisebb ellenállás útját keressük.

Seek out other ways of tackling your problems. - Keressen más módszereket a problémák megoldására.

It's important to seek compromise within the couple. - Fontos, hogy a páron belül kompromisszumot keressenek.

seek jelentése kifejezésekkel

hide-and-seek jelentése: bújócska

self-seeking önzés

sought after keresett (termék, modell, stb.)

seek out felkeres, kikutat, megtalál

Seek jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További seek példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: seek jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha seek jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.