see jelentése magyarul

See jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. See magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

see 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: saw, past participle: seen, s3/-ing: sees, seeing

  • lát
  • ért, megért
  • szemtanúja valaminek (átv. is)
  • találkozik valakivel
  • elkísér valahova
  • meggyőződik valamiről

see 2 jelentése főnév nem gyakori

  • püspökség
  • érsekség
  • egyházmegye

see jelentése példamondatokkal

I don't see what that has to do with this. - Nem értem, mi köze ehhez.

Why don't we go see what's happening outside? - Miért nem megyünk megnézni, mi történik odakint?

Everywhere you look you can see children playing. - Bármerre néz, gyerekeket láthat játszani.

I'm glad I got a chance to see you again. - Örülök, hogy újra találkozhattam.

I heard footsteps, but I didn't see anyone. - Lépteket hallottam, de nem láttam senkit.

I'm glad to see the two of you are getting along. - Örülök, hogy jól kijöttetek.

We don't see things as they are, but as we are. - Nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak, hanem olyannak, amilyenek vagyunk.

see jelentése kifejezésekkel

see-through jelentése: átlátszó

see-saw jelentése: ide-oda hintázik (átv.)

buzz saw körfűrész

circular saw körfűrész

look-see szemre vétel, futólagos megtekintés/körülnézés

see-saw jelentése: mérleghinta, ide-oda hintázás (átv.)

tenon saw csapfűrész, illesztőfűrész

far-seeing távolba látó, messzire látó, előrelátó, körültekintő

saw sth down fűrésszel kidönt

saw sth off | saw sth off sth lefűrészel valamit

saw sth up (into sth) felfűrészel (darabokra)

see about sth utánanéz valaminek, ügyel valamire, foglalkozik valamivel, intézkedik valamivel kapcsolatban

see over sth átnéz/átvizsgál (helyet, épületet)

see sb off kikísér valakit (elbúcsúzni állomásra, stb.), eltávolít/elkerget valakit valahonnét, legyőz valakit (versenyben, küzdelemben)

see sb through | see sb through sth (végig) segítséget/támogatás nyújt

see sth in sb/sth lát valamit (vonzót/érdekeset) valamiben/valakiben

see sth out eléri valaminek a végét, valami kitart valami végéig

see sth through végigcsinál valamit

see through sb/sth keresztüllát/átlát valakin/valamin

see to it that ... gondoskodik arról hogy ...

see to sth foglalkozik valamivel

See jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További see példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: see jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha see jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.