requirement jelentése magyarul

Requirement jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Requirement magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

requirement jelentése főnév gyakori

Többes száma: requirements

  • kívánalom
  • követelmény
  • előfeltétel
  • kellék

requirement jelentése példamondatokkal

I am sorry, but I cannot meet your requirement. - Sajnálom, de nem tudom teljesíteni az Ön igényeit.

Claiming that money is not a requirement for happiness is foolish. - Ostobaság azt állítani, hogy a pénz nem feltétele a boldogságnak.

There are three requirements to participate. - A részvételnek három feltétele van.

In my opinion, happiness has a few fundamental requirements. - Véleményem szerint a boldogságnak van néhány alapvető követelménye.

Please tell me the requirements for admission to the college. - Kérem, mondja el a főiskolára való felvétel feltételeit.

What are the soil requirements to grow an ivy indoors? - Milyen talajkövetelmények szükségesek a borostyán beltéri termesztéséhez?

We waived those requirements so you can graduate. - Eltekintettünk ezektől a követelményektől, így érettségizhet.

Requirement jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További requirement példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: requirement jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha requirement jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.