require jelentése magyarul

Require jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Require magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

require jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: requires, requiring, required

  • megkövetel
  • követel
  • kíván
  • kér
  • elvár
  • igényel
  • megkíván
  • szükséges
  • kell

require jelentése példamondatokkal

The school rules require students to wear school uniforms. - Az iskola szabályzata előírja, hogy a tanulók iskolai egyenruhát viseljenek.

Doing that will require a lot of patience. - Ehhez sok türelemre lesz szükség.

Does an electric wheelchair require a driver's license? - Elektromos kerekesszékhez jogosítvány kell?

I require absolute loyalty of my employees. - Munkatársaimtól abszolút hűséget követelek meg.

This is going to require a long steady effort. - Ez hosszú, folyamatos erőfeszítést igényel.

I'll call you if I require your assistance. - Ha segítségre van szükségem, hívlak.

Advertising local products might require the use of local words. - A helyi termékek reklámozásához szükség lehet helyi szavak használatára.

Require jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További require példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: require jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha require jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.