reference jelentése magyarul

Reference jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Reference magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

reference jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: references

  • ajánlás
  • utalás
  • hivatkozás
  • célzás
  • tájékoztatás
  • felvilágosítás
  • referencia
  • ajánlólevél
  • kapcsolat
  • vonatkozás

reference jelentése példamondatokkal

We don't have a strong frame of reference. - Nincs erős referenciakeretünk.

I don't have a good reference book to hand. - Nincs kéznél egy jó kézikönyv.

This reference is valuable for my research. - Ez a hivatkozás értékes a kutatásomhoz.

I'm numbering them for ease of reference. - A könnyebb áttekinthetőség kedvéért számozom őket.

A dictionary is an excellent reference book. - A szótár kiváló segédkönyv.

Don't you want to see my references? - Nem szeretné látni a referenciáimat?

Anonymity or detailed reference are both fine. - Az anonimitás vagy a részletes hivatkozás egyaránt megfelelő.

reference jelentése kifejezésekkel

reference book kézikönyv, segédkönyv

reference library kézikönyvtár

Reference jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További reference példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: reference jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha reference jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.