refer jelentése magyarul

Refer jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Refer magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

refer jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: refers, referring, referred

  • céloz, utal, hivatkozik (valakire/valamire)
  • folyamodik, fordul (valakihez/valamihez)
  • vonatkozik (valakire/valamire), illet (valakit/valamit)
  • (valakit valakihez) küld, utasít, utal
  • valaki elé terjeszt valamit (döntésre, stb.)

refer jelentése példamondatokkal

Please refer to the tourist information office. - Kérjük, forduljon a turisztikai információs irodához.

Refer to the dictionary as often as possible. - A lehető leggyakrabban használja a szótárt.

I refer you to the dictionary for the correct spelling. - A helyesírásért ajánlom a szótárba.

Don't refer to this matter again, please. - Kérem, ne hivatkozzon még egyszer erre az ügyre.

Please refer any questions to the help desk. - Ha kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

You shouldn't refer to yourself as handsome. - Nem szabad jóképűnek neveznie magát.

I often hear her refer to her childhood. - Gyakran hallom, hogy a gyerekkorára hivatkozik.

refer jelentése kifejezésekkel

refer sb to sb utasít valakit valakihez, utal valakit valakihez, küld valakit valakihez

Refer jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További refer példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: refer jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha refer jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.