push jelentése magyarul

Push jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Push magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

push jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: pushes, pushing, pushed

 • lök, tol, taszít
 • nyom, megnyom
 • hajt, sürget
 • feldicsér, reklámoz (árucikket)
 • törekszik, törtet, erélyeskedik

push jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: pushes

 • lökés, taszítás, tolás
 • döfés
 • szorult helyzet, válságos pillanat
 • erőfeszítés, igyekezet
 • energia
 • elbocsátás
 • protekció

push jelentése példamondatokkal

All you have to do is push this red button. - Nincs más dolga, mint megnyomni ezt a piros gombot.

Sociopaths know which button to push to make you trust them. - A szociopaták tudják, melyik gombot kell megnyomni, hogy megbízhasson bennük.

Push the green button and the light will go on. - Nyomja meg a zöld gombot, és a lámpa kigyullad.

You really know how to push my buttons, don't you? - Te tényleg tudod, hogyan kell megnyomni a gombjaimat, igaz?

If you push the button, the door will open. - Ha megnyomja a gombot, az ajtó kinyílik.

Please push this button at once in case of emergency. - Vészhelyzet esetén azonnal nyomja meg ezt a gombot.

Just don't push me into the pool before I change clothes. - Csak ne lökj be a medencébe, mielőtt átöltözöm.

push jelentése kifejezésekkel

push-button jelentése: nyomógomb

push-up jelentése: fekvőtámasz

push along továbbsiet, továbbmegy

push around erőszakoskodik

push aside félrelök

push in benyom, belök, betol, behatol, benyomul

push off eltol, eltaszít, ellöki a csónakot a parttól, elmegy, lelép, elhúzza a csíkot

push on siettet, sürget, hajt

push over feldönt, felborít, fellök

push through véghezvisz, sikeresen véghezvisz, áttolakszik, előbújik

Push jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További push példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: push jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha push jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.