on jelentése magyarul

On jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. On magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

on jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -on, -en, -ön, -ra, -re (egy felületen/felületre)
 • -ról, -ről (valamilyen témáról)
 • valaminek tagjaként
 • -ra, re (valamire célozva, fókuszálva)
 • -on, -en, -ön, -ban, -ben (műsorszórás, információtárolás/-közvetítés)
 • -on, -en, -ön, -ra, -re (utazás közben/néhány tömegközlekedési eszközön)
 • valamelyik napon, valamelyik dátumon
 • (valamilyen tevékenység közben, valamivel elfoglalva)
 • (valamilyen orvosságot/gyógyszert szedve)
 • (valaki által fizetve)
 • (valamihez hozzáadódóan)

on jelentése határozószó nagyon gyakori

 • rajta, rá, fel (egy felületen/felületre)
 • rajta, rá, fel (valamilyen ruhát visel)
 • tovább, előre (haladás/folyamat)
 • folyamatban van
 • tervben van
 • be van kapcsolva, működik
 • színpadon van (színész)
 • munkában/szolgálatban van

on jelentése példamondatokkal

All the passengers on the bus seemed to be sleeping. - Úgy tűnt, a busz összes utasa aludt.

I won't be going on vacation this summer. - Idén nyáron nem megyek nyaralni.

You know that I'm still planning on doing that, don't you? - Ugye tudod, hogy még mindig ezt tervezem?

My dog has the bad habit of peeing on the chairs. - A kutyámnak az a rossz szokása, hogy a székekre pisil.

We were robbed of the documents on the way. - Útközben elrabolták tőlünk az iratokat.

It seems that something funny is going on. - Úgy tűnik, valami vicces történik.

You don't go to school on Sunday, do you? - Ugye nem mész vasárnap iskolába?

on jelentése kifejezésekkel

on-site helyszíni, helyi

add-on jelentése: hozzávaló, kellék, kiegészítő/járulékos eszköz, bővítmény (számítógépes alkalmazáshoz)

goings-on jelentése: viselkedés

head-on jelentése: fejjel előre, fejjel neki

on-board fedélzeti

on-screen jelentése: képernyőn, filmben (nem a valós életben)

clip-on jelentése: rácsíptethető, felerősíthető

come-on (US) csalétek, beugratás, csaló, szélhámos

hanger-on jelentése: lógós, tányérnyaló, élősdi, parazita, slepp, létszámfeletti, csillebeakasztó

looker-on néző

on-ramp felhajtás

put-on megtévesztés (US)

slip-on belebújós ruha/cipő

turn-on izgató dolog, felizgató dolog (szex)

walk-on jelentése: szöveg nélküli szerep

odds-on jelentése: esélyes, legesélyesebb, nagy esélyű (valami)

roll-on jelentése: golyós (dezodor, stb.)

side-on oldalával (valami felé), oldalról jövő (pl. ütközés)

act for sb | act on behalf of sb valakit képvisel

act on/upon sth valami alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár valami szerint

alight on települ

További kifejezések

back down (on/from sth) visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol

bank on sb/sth bízik valakiben/valamiben, számít valakire/valamire

bargain for/on sth felkészül valamire; számít valamire

batten on sb élősködik valakin, kiszipolyoz valakit

bear down on sth úton van valami felé, nyomást gyakorol valamire, megközelít valamit, erőfeszítéseket tesz valami véghezviteléhez

border on sth határos valamivel, nagyon közel jár valamihez, nagyon közel van valamihez, nagyon közel esik valamihez

bring sb on előkészít, felhoz valakit, felfejleszt valakit

bring sth on előidéz, kivált, okoz valamit, növeszt, növel (terményt, termést)

bring sth on yourself | bring sth on sb magára hoz valamit; valakire hoz valamit (szégyent, stb.) (felelős valamiért)

calculate on sth számol valamivel, számít valamire

call on/upon sb felkér valakit valamire, fordul/folyamodik valakihez, felszólít valakit valamire

capitalize on sth tőkét kovácsol valamiből

carry on folytat, továbbvisz, furcsán viselkedik, tovább csinál, fenntart, ügyeket intéz valaki távollétében, kitart, szokatlan módon viselkedik, dühöng, jeleneteket csinál

carry on! tovább!, folytasd!

cash in on sth hasznot húz valamiből, részt vállal valamiben, érdekeltséget szerez valamiben

catch on sikere van, ért, terjed, könnyen ért, kapcsol, megragadja az alkalmat

check up on sb lenyomoz valakit, lenyomozza valaki múltját, lepriorál valakit, lekáderez valakit

clamp down on sth megszigorít, leállít

come down on sb lehord/összeszid/megdorgál valakit, megbüntet valakit

come in (on sth) belekerül valamibe, részesévé válik valaminek

come on színpadra lép (színész), pályára lép (játékos), (jól) halad, fejlődik, gyerünk!, siess!, ugyan, miket mondasz (nem igaz), kezdődik (betegség, levertség), jön, közeledik, beköszönt, kezdődik (műsor), működésbe lép

come on to sb (szexuálisan) közeledik valakihez

come on to sth rátér (témára)

come on/upon sb/sth (véletlenül) találkozik valakivel, (véletlenül) ráakad valamire

count on számít valamire, számít valakire

crack on vitorlát felvon

dawn on sb kezdi sejteni, kezdi érteni, dereng már valami

decide on sth határoz valamiben, határoz valamilyen ügyben, elhatározza magát valamire

depend on függ valamitől

depend on sb más tartja el, eltartottja valakinek, nyugdíjból él, kegydíjból él, tartásdíjból él, járadékból él, apanázsból él, juttatásokból él, függ valakitől

depend on sth függ valamitől

descend on kiszáll valahova

descend on sb megrohan valakit, rajtaüt valakin

draw on múlik, elmúlik (idő)

draw on/upon sth igénybe vesz, merít valamiből

dwell on sth elidőz valaminél, hosszasan beszél valamiről, hosszasan ír valamiről, kitart valami mellett, hosszasan kitér valamire, hosszasan fejteget valamit, fejteget valamit, hosszan időzik valaminél, megpihen valami emléken

egg on noszogat, ösztökél

encroach on sth betolakodik

fall back on rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik

fall on ráesik, nekiesik, nekitámad, jut

fasten on megragad

figure on számít valamire, kalkulál valamivel

fix on felerősít, ráerősít, elhatároz, kijelöl, megállapodik valaminél

follow on követ valakit, utánamegy valakinek valahova

force oneself on/upon (nőt) megerőszakol

force sb/sth on/upon sb rákényszerít valamit valakire, ráerőltet valamit valakire

gain on tért hódít, utolér

get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth megél valahogy valamiből, kijön valamiből, elboldogul valahogy valamivel

get in on sth részt vesz valamiben

get off on sth felizgul valamitől, ráizgul valamire (ált. szexuális értelemben)

get on halad/boldogul valahogy valamivel, érvényesül, sikeres valamiben, megvan, boldogul, túlél

get on to sb kapcsolatba lép valakivel (telefonon, levélben, stb.), rájön valakinek a dolgaira

get on to sth rátér valamire (egy témára)

get on with sth boldogul/halad valahogy valamivel, tovább folytat valamit

get on/along with sb | get on/along (together) jól megfér/kijön valakivel, jóban van valakivel

give on to/onto sth néz/kilátása van valahova/valamire, közvetlenül valahova vezet (pl. folyosó)

On jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További on példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: on jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha on jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.