official jelentése magyarul

Official jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Official magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

official jelentése főnév gyakori

Többes száma: officials

  • tisztviselő
  • hivatalnok
  • hatósági közeg

official jelentése melléknév gyakori

  • hivatalos
  • hatósági

official jelentése példamondatokkal

The customs official inspected the boxes. - A vámos megvizsgálta a dobozokat.

The official we discharged of his obligations. - A tisztviselő, akit elengedtünk kötelezettségei alól.

The official languages of Canada are English and French. - Kanada hivatalos nyelve az angol és a francia.

He was elected an official by the inhabitants of this town. - A város lakói tisztségviselővé választották.

He's showing his passport to the customs official. - Mutatja az útlevelét a vámosnak.

A customs official asked me to open my suitcase. - Egy vámtiszt megkért, hogy nyissam ki a bőröndömet.

The official could not deal with the complaint himself. - A tisztviselő maga nem tudott foglalkozni a panasszal.

Official jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További official példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: official jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha official jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.