officer jelentése magyarul

Officer jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Officer magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

officer jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: officers

  • tiszt
  • közhivatalnok
  • köztisztviselő
  • katonatiszt

officer jelentése ige nem gyakori

  • tisztekkel ellát
  • vezényel

officer jelentése példamondatokkal

She approached him disguised as a police officer. - Rendőrnek álcázva lépett hozzá.

The thief pretended to be a police officer. - A tolvaj rendőrnek adta ki magát.

The police officer wrote him a speeding ticket. - A rendőr gyorshajtási jegyzőkönyvet írt ki neki.

The officer encouraged his men to be brave. - A tiszt bátorságra biztatta embereit.

The officer offered to help the blind person get across. - A rendőr felajánlotta, hogy segít a vak embernek átjutni.

The officer blamed him for neglecting his duty. - A rendőr felrótta neki, hogy elmulasztotta kötelességét.

The officer seemed to be afraid of their revenge. - A tiszt mintha félt volna a bosszújuktól.

officer jelentése kifejezésekkel

field officer törzstiszt

flying officer repülőfőhadnagy

liaison officer összekötő tiszt

medical officer tisztiorvos, katonaorvos, hatósági orvos

petty officer tengerészaltiszt

pilot officer angol légierő legalacsonyabb tiszti rangja

police officer rendőr

staff officer vezérkari tiszt, törzstiszt

warrant officer tiszthelyettes, altiszt, tisztes

Officer jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További officer példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: officer jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha officer jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.