off jelentése magyarul

Off jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Off magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

off jelentése határozószó nagyon gyakori

 • el, le (egy helyről, helyzetből)
 • valamilyen távol, valamilyen messze (időben/térben)
 • valahonnan nyílva/leágazva, valami mellett levő
 • el, le (valamit eltávolítva)
 • valamennyivel leárazva
 • el, távol (munkahelyről, iskolából)
 • el (távozás, utazás)
 • elstartolva (verseny)
 • befejezve, végére járva
 • elmarad, nem lesz megtartva (esemény)
 • (a menüből átmenetileg) nem kapható
 • üzemen kívül
 • kikapcsolva, elzárva
 • valahogy ellátva valamivel

off jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • le valamiről
 • valamiből nyílva/leágazva, valami mellett levő
 • kint a tengeren, a part mentén
 • le valamiről (eltávolítva)
 • el, távol (munkahelyről, iskolából)
 • tartózkodva valamitől
 • (átmenetileg) nem kedvel valamit; elmegy a kedve valamitől; undora van valamitől

off jelentése melléknév kevésbé gyakori

 • nem jól megy (valami)
 • elégtelen, alkalmatlan
 • nem jól van (valaki)
 • állott, romlott (élelmiszer)
 • felezővonal felőli (úton)
 • bosszantó
 • igazságtalan
 • barátságtalan, ellenséges

off jelentése ige nem gyakori

 • elmegy, távozik
 • megöl, meggyilkol

off jelentése főnév nem gyakori

Többes száma: offs

 • start, kezdet (versenyé, utazásé, stb.)

off jelentése példamondatokkal

I took off my slippers and put on my shoes. - Levettem a papucsomat és felvettem a cipőmet.

They were at the airport to see her off. - A repülőtéren voltak, hogy elvigyék.

The airplane was just going to take off. - A repülőgép éppen fel akart szállni.

I didn't need to take my shoes off, but I did. - Nem kellett levennem a cipőmet, de sikerült.

I don't think it gives off the right signals. - Szerintem nem ad megfelelő jeleket.

You have to take off your shoes before entering houses. - A házakba való belépés előtt le kell venni a cipőt.

We take off our shoes when entering a house. - Házba lépve levesszük a cipőnket.

off jelentése kifejezésekkel

play-off jelentése: újrajátszott mérkőzés, újrajátszás

take-off jelentése: utánzás, karikatúra, felszállás, elugrás, kiindulási pont

one-off jelentése: egyszer történő, egyszer megtett, egyedi

cut-off jelentése: átvágás, útátvágás, útrövidítés, rövidebb út, folyókanyar-átvágás, kikapcsolás

kick-off jelentése: kezdő rúgás, mérkőzés kezdete, elugrás

pay-off jelentése: lefizetés, csúszópénz, lelépési díj, végkielégítés, jutalom, eredmény

run-off jelentése: második forduló, döntő, rájátszás, elfolyás, lefolyás, hordalék (eső)

spin-off jelentése: mellékes haszon, hasznos melléktermék

trade-off jelentése: kompromisszum

lay-off jelentése: elbocsátás, munkáselbocsátás, létszámcsökkentés, munkaszünet, szabadságidő, pihenő, pihenőnap

off-licence jelentése: italbolt (nem helyben fogyasztásos)

sell-off kiárusítás (vagyontárgyaké)

tip-off jelentése: figyelmeztetés, figyelmeztető jel, tipp

write-off jelentése: leírás, amortizáció

off-peak jelentése: csúcsidőn kívüli

off-putting jelentése: elkedvenítő, taszító, elriasztó

off-road jelentése: terepjáró

blast-off jelentése: kilövés (űrrakétáé, űrhajóé)

brush-off kerek elutasítás (valakié)

cast-off jelentése: eldobott darab, kiselejtezett darab (ruha), levetett darab

day off szabadnap

További kifejezések

drop-off szakadék, mélység

face-off közvetlen konfrontáció/összecsapás, korong bedobás (játék kezdetén)

fall-off csökkenés, lelassulás, hirtelen lelassulás, hanyatlás, lankadás

jump-off támadás kezdete, roham kezdete, helikopter felszállás

lift-off jelentése: felszállás, felemelkedés

off season holtidény

rake-off illetéktelen jutalék, illetéktelen jövedelem, sáp

rip-off jelentése: megvágás, lenyúlás (túl sok pénz kérése, pénzzel becsapás), kész rablás, hihetetlen drága dolog, gyenge utánzat/utánzás

send-off jelentése: búcsú, búcsúztató, útnak indítás

set-off beszámítás, ellenkövetelés, ellentétel, ellentét, kontraszt, elindulás

show-off jelentése: nagyképű alak, felvágós alak, hencegő alak, hencegés, felvágás, kiállítás, mutogatás, szemlére tétel, büszkélkedés, kérkedés, fitogtatás

stand-off jelentése: holtpont, zsákutca, holtvágány, eredménytelen tárgyalás

time off felszállás időpontja

turn-off jelentése: letérő, kivezető szakasz (főútról), lelohasztás, lelombozás (szex)

cast-off jelentése: eldobott, kiselejtezett (pl. ruha), levetett

lead-off kezdés, kezdet

off-centred eltolódott, kibillent, kiugró, kiálló, tengelyéből kijött, excenteres

off-key hamis (zene), összhangban nem álló

off-street nem közúton levő (parkolóhely, stb.)

off-road jelentése: terepen (nem az úton)

back off (from sth) meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot

beat off elhárít

blow off elfúj, lefúj, kienged (gőzt), kifúvat, elrepül, henceg, piszmog, vacakol, totojázik

break off letör valamit, megszakít, félbeszakít, abbahagy, megszűnik, abbamarad

bring sb off kiment, megment (hajótöröttet), kielégít valakit; kielégíti magát

bring sth off sikerre visz, véghezvisz, sikerül valakinek valami

brush off lekefél, leráz magáról, elűz, elhesseget

bugger off elhúzza a seggét, húzz el!

bump off sb lepuffant valakit, lelő valakit, eltesz valakit láb alól

bundle off elzavar, elkerget, kidob, elkullog, meglép

bunk off meglóg, meglép

buy off megvált, pénzzel megvált, kivált, pénzzel kielégít, kifizet

buzz off elsiet, elhúz, elsöpör

buzz off! húzz el!, tűnés!, húzz el mint a vadludak!

call sb/sth off leállít, lefúj, beszüntet (támadást, kutatást, stb.), visszahív (kutyát)

call sth off lemond, töröl (eseményt), felmond, érvénytelenít, visszavon (megállapodást, stb.)

carry off elvisz, elnyer

carry sth off megússza a dolgot, sikerül neki valami

cast off elbocsát, kitaszít, levet (ruhát, előítéletet), elvet

chase sb/sth away/off/out/etc. elkerget valakit/valamit

check off kipipál

chop off levág, lehasít

chuck off kirúg

clear off befejez, eltávozik, kifizet, meglóg

clear off! takarodj!

clock off távozáskor bélyegez

close off kizár

come off kijön, lejön (eltávolítható), megtörténik, létrejön, végbemegy, bejön, összejön, beválik, sikerül, eléri célját, valahogy kijön/kikerül (egy versenyből/küzdelemből)

come off (sth) leesik valahonnan, lejön, leszakad, leválik valahonnan

come off sth abbahagy valamit, letesz valamiről (gyógyszer, drog, alkohol)

cone sth off terelőkúppal lezár (utat)

cool off lehűl, lenyugszik, lelohad, ellanyhul

cordon sth off elkordonoz, kordonnal lezár, kordonnal körülvesz

cream off lefölöz, kimazsoláz, leszedi a javát valaminek, kiválogatja a javát valaminek, kiválogatja a színe-javát valaminek

cry off visszalép, eláll valamitől, visszavon

curtain off elfüggönyöz

Off jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További off példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: off jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha off jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.