make jelentése magyarul

Make jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Make magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

make jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: made, past participle: made, s3/-ing: makes, makeing, making

 • csinál, készít
 • teremt, megteremt, létrehoz
 • kényszerít valakit valamire
 • alkot/képez valamit
 • keres (pénzt)
 • (időben) odaér valahova, elér (vonatot, stb.)
 • valamerre veszi az irányt
 • lefektet valakit, szexre rávesz valakit

make jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: makes

 • gyártmány, márka
 • forma, kivitel, elkészítési mód
 • áramkör zárása, csatlakoztatás

make jelentése példamondatokkal

Would you like me to make you breakfast? - Csinálok neked reggelit?

Don't be afraid to make mistakes when speaking English. - Ne féljen hibázni, amikor angolul beszél.

I don't like having to make excuses for you. - Nem szeretem, ha kifogásokat kell keresnem neked.

If you don't help him, he won't make it. - Ha nem segítesz neki, nem fog sikerülni.

I was stupid to make a mistake like that. - Hülye voltam, hogy ilyen hibát követtem el.

I never stay anywhere long enough to make friends. - Soha nem maradok sehol elég sokáig ahhoz, hogy barátokat szerezzek.

I thought that I did something to make you upset. - Azt hittem, tettem valamit, amivel felidegesítettem.

make jelentése kifejezésekkel

decision-making döntéshozatal

make-up jelentése: kozmetikai szerek, szépítőszerek, smink, összeállítás, elrendezés, felépítés, lelki alkat, természet, tördelés, laptükör, pótvizsga

home-made jelentése: házilag készült, házi, hazai, belföldön készült

man-made jelentése: mesterséges, szintetikus, mű-

ready-made jelentése: kész-, készáru, azonnal elérhető, kész (étel)

make-believe jelentése: színlelt, hamis, színlelés, látszat, látszatkeltés

loss-making veszteséges

made-up jelentése: kitalált, kiagyalt, összeállított, elkészített, kisminkelt

profit-making profittermelő

self-made jelentése: saját maga készített, a maga erejéből lett (sikeres, gazdag)

tailor-made jelentése: mérték után készült

mischief-making (szándékos) kártevés, gonoszság

custom-made jelentése: rendelésre készült

epoch-making korszakalkotó

machine-made géppel gyártott/készített, gépi

make-do ideiglenes, szükség- (megoldás)

make for sth valahová megy/tart/igyekszik, hasznára van, hozzájárul valamihez

make it up kibékül (valakivel)

make off meglép, meglóg, elinal, elszalad, elillan

make off with sth lelép/meglép valamivel

make out boldogul, halad (kérdésben), csókolgat, tapogat valakit, szexel valakivel

További kifejezések

make sb out kiismer valakit

make sb/sth into sb/sth átalakít/átváltoztat valamit/valakit valamivé/valakivé

make sb/sth out kivesz (szemmel), kiböngész, kisilabizál, állít valamit, bizonygat valamit

make sth of sb/sth valamit vél/tart/ért valamiről/valakiről

make sth out összeállít, kiállít, írásba foglal, megért valamit, eligazodik valamin (kérdésben, tagadásban)

make sth over (to sb/sth) átad, átruház valamit, átalakít, átformál

make sth up képez, alkot valamit, összeállít valamit, kitalál, kiagyal, kohol valamit, kiegészít, kikerekít, pótol valamit; kárpótol valamiért, elkészít, összeállít (gyógyszert), megágyaz; (ideiglenes) ágyat készít

make towards sth valahova megy/tart/igyekszik, valahova veszi az irányt

make up (to sb) for sth kárpótol/kártalanít valakit valamiért

make up (with sb) kibékül (valakivel)

make up for sth pótol valamit, helyrehoz valamit, kárpótol valamiért

make up to sb udvarol/hízeleg valakinek

make up | make yourself up| make sb up kifesti/kisminkeli magát/valakit

Make jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További make példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: make jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha make jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.