major jelentése magyarul

major angolul

Major jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Major magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

major jelentése melléknév nagyon gyakori

  • nagyobb
  • fontosabb
  • fő-
  • idősebb

major jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: majors

  • őrnagy
  • főtantárgy
  • szaktárgy
  • nagykorú
  • dúr hangnem
  • ágazat

major jelentése példamondatokkal

We still have one major problem that needs to be fixed. - Még mindig van egy nagy problémánk, amelyet javítani kell.

This city hasn't seen a major earthquake in four hundred years. - Ez a város négyszáz éve nem látott nagyobb földrengést.

Sheep are the major inhabitants of the island. - A juhok a sziget fő lakói.

I spent the major part of my vacation at my uncle's. - A vakációm nagy részét a nagybátyámnál töltöttem.

I don't expect there to be any major issues. - Nem számítok komolyabb problémákra.

The major roads are overburdened with lorries. - A főbb utak túlterheltek teherautókkal.

Poverty is still the major cause of crime. - A szegénység továbbra is a bűnözés fő oka.

major jelentése kifejezésekkel

major general vezérőrnagy

major-domo főudvarmester

sergeant major törzsőrmester, tiszthelyettes

Major jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További major példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: major jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha major jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.