inconsistent jelentése magyarul

Inconsistent jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Inconsistent magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

inconsistent jelentése melléknév közepesen gyakori

  • nem következetes
  • nem összeillő
  • összeegyeztethetetlen
  • ellentmondó

inconsistent jelentése példamondatokkal

Nursery rhymes are deliberately inconsistent texts. - A mondókák szándékosan következetlen szövegek.

The hot water supply in her kitchen sink was inconsistent. - A konyhai mosogató melegvízellátása nem volt egyenletes.

His story is inconsistent in many places. - Története sok helyen következetlen.

That news report is inconsistent with the facts. - Ez a hír nincs összhangban a tényekkel.

His argument is inconsistent with our policy. - Érvelése nem egyeztethető össze politikánkkal.

Personality tests give me inconsistent results. - A személyiségtesztek ellentmondásos eredményeket adnak.

Her actions are inconsistent with her words. - A tettei nincsenek összhangban a szavaival.

Inconsistent jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További inconsistent példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: inconsistent jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha inconsistent jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.