incomplete jelentése magyarul

Incomplete jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Incomplete magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

incomplete jelentése melléknév közepesen gyakori

  • nem teljes
  • befejezetlen
  • hiányos
  • tökéletlen
  • csonka

incomplete jelentése példamondatokkal

He makes judgements based on incomplete knowledge. - Hiányos ismeretek alapján hoz ítéletet.

That study was based on incomplete data. - Ez a tanulmány hiányos adatokon alapult.

How can I not write incomplete sentences? - Hogyan nem írhatok be hiányos mondatokat?

A man without studies is an incomplete being. - A tanulmányok nélküli ember egy hiányos lény.

I wonder whether my knowledge is incomplete. - Kíváncsi vagyok, nem teljesek-e a tudásom.

This report seems to be incomplete. - Úgy tűnik, hogy ez a jelentés hiányos.

Certain languages use the imperfect tense to express incomplete actions. - Egyes nyelvek az imperfect igeidőt használják a befejezetlen műveletek kifejezésére.

Incomplete jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További incomplete példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: incomplete jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha incomplete jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.