image jelentése magyarul

Image jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Image magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

image jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: images

 • kép
 • szobor
 • képmás
 • hasonmás
 • arcmás
 • tükörkép
 • összkép
 • elképzelés
 • képzet
 • hasonlat
 • szókép

image jelentése ige nem gyakori

 • lefest
 • ábrázol
 • képet fest
 • visszatükröz
 • szimbolizál
 • megtestesít

image jelentése példamondatokkal

They are the spitting image of one another. - Egymás köpködő képe.

He painted an image he had during meditation last night. - Tegnap este meditáció közben festett egy képet.

Beauty itself is but the sensible image of infinite. - Maga a szépség nem más, mint a végtelen értelmes képe.

Do you think this image has been manipulated? - Ön szerint ezt a képet manipulálták?

The scandal has badly damaged his clean image. - A botrány súlyosan rontotta tiszta arculatát.

It's the living image of your grandfather. - Ez a nagyapád élő képe.

Each country is in the image of its inhabitants. - Minden ország a lakói képében van.

image jelentése kifejezésekkel

self-image jelentése: önmagunkról kialakított kép

graven image faragott kép

spitting image kiköpött hasonmás

Image jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További image példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: image jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha image jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.