growl jelentése magyarul

Growl jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Growl magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

growl jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: growls, growling, growled

  • dörmög
  • morog

growl jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: growls

  • morgás
  • dörmögés

growl jelentése példamondatokkal

The bear let out an even louder growl. - A medve még hangosabb morgást hallatott.

The dog started growling, eventually howling. - A kutya morogni kezdett, végül üvölteni.

The growling noise grew louder and more intense. - A morgó zaj egyre hangosabb és erősebb lett.

The dog stopped growling, wagged its tale and walked away. - A kutya abbahagyta a morgást, megcsóválta a mesét, és elment.

Can't you hear my stomach growling? - Nem hallod, hogy korog a gyomrom?

The dogs jumped and growled about his heels. - A kutyák ugráltak és morogtak a sarka körül.

The dog growled when we approached. - A kutya felmordult, amikor közeledtünk.

Growl jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További growl példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: growl jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha growl jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.