group jelentése magyarul

Group jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Group magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

group jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: groups

  • csoport
  • csapat
  • gazdasági csoport
  • (zenei) együttes
  • elemcsoport

group jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: groups, grouping, grouped

  • csoportosít
  • csoportokba sorol/oszt
  • csoportosul

group jelentése példamondatokkal

I hear that popular group will be disbanded. - Úgy hallom, hogy a népszerű csoport feloszlik.

I saw a group of tourists who were speaking French. - Láttam egy csoport turistát, akik franciául beszéltek.

That fish travels in a group, don't they? - Az a hal egy csoportban utazik, nem?

A group of skinheads gathered near the mosque. - Egy csoport skinhead gyűlt össze a mecset közelében.

The group was made up of six girls and four guys. - A csoport hat lányból és négy srácból állt.

Don't talk to strangers and stay close to your group. - Ne beszéljen idegenekkel, és maradjon közel a csoportjához.

The play was performed by a group of young actors. - A darabot egy fiatal színészcsoport adta elő.

group jelentése kifejezésekkel

age group korosztály, évjárat

group captain repülőezredes

group therapy csoportterápia

pressure group nyomást gyakorló érdekcsoport, befolyásos érdekcsoport, nagy befolyású érdekcsoport

splinter group töredékcsoport, párttöredék

Group jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További group példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: group jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha group jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.