generation jelentése magyarul

Generation jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Generation magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

generation jelentése főnév gyakori

Többes száma: generations

  • nemzedék
  • generáció
  • generálás

generation jelentése példamondatokkal

Usually, the second generation has never been to India. - Általában a második generáció soha nem járt Indiában.

The custom was handed down from generation to generation. - A szokás nemzedékről nemzedékre öröklődött.

This in turn aids the generation of electricity. - Ez viszont segíti a villamosenergia-termelést.

My grandmother belongs to another generation. - A nagymamám egy másik generációhoz tartozik.

It seems the task will not be accomplished in our generation. - Úgy tűnik, a mi generációnkban nem fog sikerülni a feladat.

This family has been turning out lawyers generation after generation. - Ez a család nemzedékről nemzedékre vált ügyvédekből.

Many people in my grandfather's generation grew up on farms. - A nagyapám generációjából sokan nőttek fel tanyán.

Generation jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További generation példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: generation jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha generation jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.