general jelentése magyarul

General jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. General magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

general jelentése melléknév nagyon gyakori

 • átfogó, általános (a legtöbb/minden embert/dolgot érintő)
 • általános (nem specializált)
 • közös, köz-
 • általános, általánosan érvényes, egyetemes
 • általános, szokásos, megszokott
 • határozatlan, megközelítő
 • általános (nem részletes) (információ, leírás, stb.)
 • fő-

general jelentése főnév gyakori

Többes száma: generals

 • tábornok
 • hadseregtábornok
 • vezérőrnagy, altábornagy
 • generális (rendé)
 • a nagyközönség, a közvélemény

general jelentése példamondatokkal

That singer is very popular with people in general. - Ez az énekes általában nagyon népszerű az emberek körében.

My general impression is that it is very good. - Az az általános benyomásom, hogy nagyon jó.

The youngest siblings are in general the most beautiful ones. - A legfiatalabb testvérek általában a legszebbek.

The general surrenders and kneels in before the enemy. - A tábornok megadja magát, és letérdel az ellenség előtt.

In general, people in America tend to prefer bigger cars. - Általánosságban elmondható, hogy Amerikában az emberek általában a nagyobb autókat részesítik előnyben.

In general, wolves do not attack people. - Általában a farkasok nem támadnak emberekre.

You know, in general, it's all fucked up here. - Tudod, általában itt minden el van szarva.

general jelentése kifejezésekkel

attorney general jelentése: legfőbb államügyész (UK), igazságügy-miniszer (US)

brigadier general dandártábornok

general delivery postán maradó küldemény

general election általános választás, országos képviselőválasztás, országos választás

general headquarters főhadiszállás

general hospital közkórház, hadikórház

general practitioner általános orvos

general public nagyközönség, közvélemény

general staff vezérkar

general store áruház

general strike általános sztrájk

lieutenant general altábornagy, főparancsnok

major general vezérőrnagy

secretary general titkár, titkárságvezető

General jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További general példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: general jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha general jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.