bring jelentése magyarul

Bring jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Bring magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

bring jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: brought, past participle: brought, s3/-ing: brings, bringing

 • hoz
 • elhoz
 • meghoz
 • juttat valamit/valakit valahova
 • bevesz/bevon valakit valamibe
 • hoz, jövedelmez valamennyit
 • mozgat valamit valahova/valamerre
 • okoz, előidéz valamit
 • valamilyen állapotba/helyzetbe hoz
 • keresetet indít valaki ellen, beperel valakit, megvádol valakit
 • ráveszi/rábírja magát valamire

bring jelentése példamondatokkal

Would you like me to bring some drinks for the picnic? - Szeretné, ha vinnék innivalót a piknikre?

At last you've remembered to bring a dictionary. - Végre eszébe jutott szótárt hozni.

We don't know what the next day will bring. - Nem tudjuk mit hoz a másnap.

I even remembered to bring an umbrella today. - Még ma eszembe jutott, hogy hozzak egy esernyőt.

Try not to trip while you bring the dishes. - Ügyeljen arra, hogy ne botladjon meg, miközben viszi az edényeket.

I'll bring along a grammar book next time. - Legközelebb hozok egy nyelvtankönyvet.

I couldn't bring myself to see the horror movie again. - Nem tudtam rávenni magam, hogy újra megnézzem a horrorfilmet.

bring jelentése kifejezésekkel

bring sb around magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sb around (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb around (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sb down legyengít, elerőtlenít, legyőz, felbuktat (futballban)

bring sb in bevon valakit valamibe, megbíz valakit (egy munkával), bevisz valakit (rendőrőrsre), letartóztat

bring sb in sth | bring in sth hoz, jövedelmez, bevételt/jövedelmet elér/teremt

bring sb off kiment, megment (hajótöröttet), kielégít valakit; kielégíti magát

bring sb on előkészít, felhoz valakit, felfejleszt valakit

bring sb out sztrájkba visz/szólít

bring sb out of oneself bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz valakinek

bring sb round magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sb round (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb round (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sb sth back | bring sth back (for sb) visszahoz valamit (valakinek)

bring sb to magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sb up felnevel valakit, törvény elé idéz valakit, bíróság elé állít valakit

bring sb up against sth ráébreszt valakit valamire

bring sb/sth back visszahoz valakit/valamit

bring sb/sth before sb valami/valaki elé terjeszt/állít (vitára, ítéletre, stb.)

bring sb/sth forth világra hoz, szül, terem valamit

bring sth about előidéz, okoz, létrehoz, véghezvisz

További kifejezések

bring sth around to sth ráterel (egy témára)

bring sth back felelevenít, eszébe juttat, visszaidéz , emlékezetbe idéz, visszahoz, visszaállít, újra bevezet (törvényt, stb.)

bring sth down csökkent, leszállít, landol, letesz (repülőt), leszed, lelő (repülőt), elejt, leterít (vadat)

bring sth in benyújt (törvényjavaslatot), behoz, vonz (valakit/valamit valahova/üzleti vállalkozásba), döntést hoz, ítéletet mond (esküdtszék)

bring sth off sikerre visz, véghezvisz, sikerül valakinek valami

bring sth on előidéz, kivált, okoz valamit, növeszt, növel (terményt, termést)

bring sth on yourself | bring sth on sb magára hoz valamit; valakire hoz valamit (szégyent, stb.) (felelős valamiért)

bring sth out kihoz valakiből/valamiből valamit (kivált/előidéz valamit), kiemel, kihangsúlyoz, jól láthatóvá/érthetővé tesz valamit, kihoz, piacra dob (új terméket); kihoz, megjelentet, publikál valamit

bring sth out in sth kiveri, kiüti valami (a bőrét)

bring sth round to sth ráterel (egy témára)

bring sth up felhoz, felvet (témát), kihány, felhoz, megjelenít (számítógép képernyőjén)

bring sy and sy together összehoz valakiket, összebékít valakiket

Bring jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További bring példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: bring jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha bring jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.