brightly jelentése magyarul

Brightly jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Brightly magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

brightly jelentése határozószó közepesen gyakori

  • fényesen
  • ragyogóan

brightly jelentése példamondatokkal

The mother extended her hand to her baby, smiling brightly. - Az anya ragyogóan mosolyogva nyújtotta a kezét a babájának.

Tonight in the night sky, the stars are shining very brightly. - Ma este az éjszakai égbolton a csillagok nagyon fényesen ragyognak.

My future is like a star that shines so brightly. - A jövőm olyan, mint egy csillag, amely oly fényesen ragyog.

I've never seen the stars shine so brightly. - Még soha nem láttam ilyen fényesen ragyogni a csillagokat.

We were looking at the fire burning brightly. - A fényesen égő tüzet néztük.

The lamp shone brightly and lit up the whole room. - A lámpa erősen világított, és bevilágította az egész szobát.

Although the candle is old, the flame burns brightly. - Bár a gyertya régi, a láng erősen ég.

*Szócikk: brightly jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha brightly jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.