away jelentése magyarul

Away jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Away magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

away jelentése határozószó nagyon gyakori

 • el
 • messzire
 • távolra
 • -ra, -re, valamilyen távol/messze valamitől
 • -ra, -re, valamilyen messze időben
 • lefelé
 • el, félre (a figyelem középpontjából)
 • idegenben (sportmérkőzés)
 • el (a helyére)
 • el (eltűnve, elfogyva)
 • folyamatosan
 • folytonosan
 • állhatatosan

away jelentése melléknév közepesen gyakori

 • idegenben történő (sportmérkőzés)
 • vendég- (sport) (-csapat, -szurkoló, stb.)

away jelentése főnév nem gyakori

 • idegenben történő mérkőzés (sport)
 • idegenben elért győzelem (sport)

away jelentése példamondatokkal

Don't think you're going to get away this. - Ne gondold, hogy megúszod ezt.

I don't like when movie trailers give away the movie. - Nem szeretem, ha a filmelőzetesek odaadják a filmet.

Don't look away from me when you're talking. - Ne nézd le rólam, amikor beszélsz.

I ran away from home when I was thirteen years old. - Tizenhárom évesen megszöktem otthonról.

My mother told me to put away the dishes. - Anyám azt mondta, hogy tegyem el az edényeket.

That school is going to do away with uniforms. - Ez az iskola megszünteti az egyenruhákat.

A lot of houses were washed away by the flood. - Nagyon sok házat elmosott az árvíz.

away jelentése kifejezésekkel

back away (from sb/sth) elhátrál valami/valaki elől

bargain sth away elkótyavetyél

break away letör, leszakít, elszakít, letörik, leszakad, szakít, elszakad, szétválik, elmenekül

break away! oszolj!

burn away eléget, elég

call sb away elhívják, el kell mennie valahová

cast away eldob, félrehajít, sutba dob, elhesseget, száműz, elherdál, elpocsékol

chase sb/sth away/off/out/etc. elkerget valakit/valamit

chuck away eldob

clear away eltávolít, eltakarít, leszed (asztalt), felszáll, feltisztul

come away (from sth) leválik, lejön, letörik, leszakad

come away with sth valamilyen benyomással távozik

cut away levág, lenyes, elkotródik

die away elhalkul, elhal

do away with sb/yourself elintézi/megöli magát/valakit

do away with sth megszűntet valamit, megszabadul valamitől, eltöröl valamit

drive away elűz, elhajt

eat away kimar, elmos

explain away kimagyaráz valamit

fade away eltűnik, elenyészik

fall away elpártol, lesoványodik, hanyatlik, elmarad

További kifejezések

fire away ellövöldöz

fire away! ki vele!, mondd ki!, bökd ki!, mondd ki, ami a bögyödben van!

frighten away elriaszt, elijeszt

fritter away szétforgácsol, elapróz, elherdál, elfecsérel, elpazarol, szór, szétszór

gamble away eljátszik

get away elmegy valahova, üdül, vakációzik, menj már! (hitetlenkedés, kétkedés), elmenekül, megszökik, elszökik, szabadul, elszabadul

get away (from ...) szabadul, elszabadul valahonnét, megszökik, elszökik, elmenekül valahonnét, eltávozik valahonnét

get away with sth meglép valamivel, megússza valamivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik valamit

give sb away menyasszonyt átadja a vőlegénynek

give sth away ajándékba ad valamit, átad (díjat), (gondatlanul) előnyhöz juttat

give sth/sb away elárul valakit/valamit

go away elmegy, eltávozik valahonnét/valakitől, elmegy valahova (üdülni), elillan, eltűnik

keep away (from sb/sth) távol tartja magát, távol marad (valakitől/valamitől)

keep sb/sth away (from sb/sth) távol tart valakit/valamit (valakitől/valamitől)

lock away elzár

pass away meghal, eltűnik, szétoszlik, elmúlik, eltelik, eltölt, elpocsékol

pine away emésztődik

piss away elver, elherdál

pull away elhúz, széthúz, elevez

put sb away börtönbe küld, bolondokházába zárat

put sth away helyére tesz, visszatesz, félretesz, félrerak (pénzt), bekebelez (ételt), felhajt (italt)

romp away/ahead játszva/könnyedén nő/halad/nyer

run away (from sb/...) elrohan, elszalad valahonnét, elmenekül, elszökik valahonnét

run away from sth elfut/elszalad valami elől (átv.)

run away with sth fölényesen megnyer, elhisz/bevesz valamit

run away with you elfog, elragad (érzés)

run away/off with sb | run away/off (together) lelép/meglép valakivel, valakivel együtt lép le (házastársat elhagy valakiért)

scare away elriaszt

shut away elzár

sign away írásban lemond valamiről, elajándékoz

slip away angolosan távozik, meglép, elillan, elmúlik, elszáll

smooth sth away/out elsimít, elhárít (problémát)

spirit away/off eltüntet, elhurcol, elvisz vmt

split away/off (from sth) | split sth away/off (from sth) lehasít, leszakít, lehasad, leszakad

square away rendbe rak, rendbe tesz, bokszállásba helyezkedik

squirrel away eldug, elrejt

stow sth away gondosan elrak valamit, gondosan elrejt valamit

strip sth away (réteget) eltávolít, leszed, lefejt (felesleges/hamis dolgokat)

sweep away elsöpör

tail away elritkul, elvékonyodik, elhal, lemarad

take away from sth elvesz valamiből, lebecsül, becsmérel valamit

take sth away megszűntet valamit, elvesz valamit (fájdalmat, stb.), ételt elvitelre vesz

tear away letép, leszakít, elszakít, elrohan, elszáguld

throw away eldob, elvet, kidob, eltékozol, elszalaszt

trail away lábát húzva elmegy, elsántikál, elbiceg

tuck sth away megbújik valahol (ház, stb.), eldug, eltesz, jól bepakol/betermel (sokat eszik)

turn sb away (from sth) visszafordít (valahonnét), nem enged be valahova

wash away kimos, elmos, lemos

waste away gyengül, fokozatosan gyengül, sorvad, elsorvad, emészti magát, lesoványodik, elgyengül, elernyed, elsenyved, elhervad

wear away elkoptat, elnyű, eltölt, elkopik, elhasználódik, elmúlik

while sth away kellemesen eltölt (időt), elüti az időt valamivel

wipe away letöröl

wish sth away szeretné ha megszűnne valami létezni (szeretne valamitől megszabadulni)

write off/away (to sb/sth) (for sth) ír (valakinek) (valamiért) (írásban kér valamit)

Away jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További away példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: away jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha away jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.