aware jelentése magyarul

Aware jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Aware magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

aware jelentése melléknév nagyon gyakori

  • valaminek tudatában levő
  • felkészült
  • valamit ismerő
  • valamiről tudomással bíró
  • tájékozott valami felől
  • óvatos
  • körültekintő
  • elővigyázatos
  • valami felől tájékozott

aware jelentése példamondatokkal

You don't seem to be aware of the problem. - Úgy tűnik, nincs tudatában a problémának.

Are you aware that you might be condemned to death? - Tisztában van vele, hogy halálra ítélhetik?

Weren't any of the candidates aware of the mistake? - Egyik jelölt sem tudott a hibáról?

I'm aware that I'm unique compared to most individuals. - Tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb emberhez képest egyedülálló vagyok.

I'm well aware that there are those who think differently. - Tisztában vagyok vele, hogy van, aki másképp gondolkodik.

We are only too aware that we were very lucky. - Tisztában vagyunk vele, hogy nagy szerencsénk volt.

She was aware of the danger of the frozen road. - Tudatában volt a befagyott út veszélyének.

aware jelentése kifejezésekkel

self-aware öntudatos

Aware jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További aware példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: aware jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha aware jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.