ascribe jelentése magyarul

Ascribe jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Ascribe magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

ascribe jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: ascribes, ascribing, ascribed

  • tulajdonít

ascribe jelentése példamondatokkal

Most stereotypes ascribe negative characteristics to a group. - A legtöbb sztereotípia negatív tulajdonságokat tulajdonít egy csoportnak.

We ascribe his success to hard work. - Sikerét a kemény munkának tulajdonítjuk.

He ascribes his poverty to bad luck. - Szegénységét a balszerencsének tulajdonítja.

The police ascribed the automobile accident to reckless driving. - A rendőrség a balesetet gondatlan vezetésnek tulajdonította.

His failure is not to be ascribed to want of diligence. - Kudarca nem a szorgalom hiányának tudható be.

The teacher ascribed tremendous importance to this chapter. - A tanár óriási jelentőséget tulajdonított ennek a fejezetnek.

She ascribed her failure to bad luck. - A kudarcát a balszerencsének tulajdonította.

ascribe jelentése kifejezésekkel

ascribe to sth tulajdonít valaminek

Ascribe jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További ascribe példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: ascribe jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha ascribe jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.