anticipation jelentése magyarul

Anticipation jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Anticipation magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

anticipation jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: anticipations

  • megelőzés
  • elébe vágás
  • előrelátás
  • várakozás
  • megérzés
  • előérzet

anticipation jelentése példamondatokkal

Mother took the clothes off the line in anticipation of rain. - Anya esőre várva levette a ruhákat a vonalról.

Fear is pain arising from the anticipation of evil. - A félelem a gonosz várakozásából fakadó fájdalom.

The anticipation is always worse than the calamity. - A várakozás mindig rosszabb, mint a csapás.

Half the pain of chest waxing is in the anticipation. - A mellkasi gyantázás fájdalmának fele a várakozásban van.

The air was heavy with anticipation. - A levegő nehéz volt a várakozástól.

A hush of anticipation fell over the crowd. - Várakozás csendje borult a tömegre.

Anticipation jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További anticipation példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: anticipation jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha anticipation jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.