agreement jelentése magyarul

Agreement jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Agreement magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

agreement jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: agreements

  • megállapodás
  • megegyezés
  • egyezmény
  • egyeztetés

agreement jelentése példamondatokkal

This agreement becomes valid at midnight. - Ez a megállapodás éjfélkor válik érvényessé.

The agreement was a product of compromise between the two governments. - A megállapodás a két kormány közötti kompromisszum eredménye volt.

We have to overcome differences of opinion and reach an agreement. - Le kell győznünk a nézeteltéréseket, és megállapodásra kell jutnunk.

I'm glad the two of you are in agreement. - Örülök, hogy ti ketten egyetértettek.

The negotiating parties failed to reach an agreement. - A tárgyaló feleknek nem sikerült megegyezniük.

He negotiated a free trade agreement with Canada. - Szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalt Kanadával.

The agreement comes into force at midnight. - A megállapodás éjfélkor lép hatályba.

Agreement jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További agreement példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: agreement jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha agreement jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.