agree jelentése magyarul

Agree jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Agree magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

agree jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: agrees, agreeing, agreed

  • egyetért
  • megegyezik
  • megállapodik
  • egyezséget köt
  • egyezik
  • összhangban áll
  • megfelel
  • kijön valakivel
  • egyeztet

agree jelentése példamondatokkal

I don't think anyone would agree to do that. - Nem hiszem, hogy bárki is beleegyezne ebbe.

I cannot agree with you as regards the new plan. - Nem tudok egyetérteni Önnel az új tervet illetően.

She pretends to agree, but then does what she wants. - Úgy tesz, mintha egyetértene, de aztán azt csinál, amit akar.

While they don't agree, they continue to be friends. - Bár nem értenek egyet, továbbra is barátok maradnak.

Whether you agree or not, I cannot change my mind. - Akár egyetért, akár nem, nem tudom meggondolni magam.

It was extraordinary that he did not agree. - Rendkívüli volt, hogy nem ért egyet.

I don't understand why he doesn't agree. - Nem értem miért nem ért egyet.

agree jelentése kifejezésekkel

agree with sb egyetért valakivel, jót tesz valakinek

Agree jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További agree példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: agree jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha agree jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.