yourself jelentése magyarul

Yourself jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Yourself magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

yourself jelentése névmás nagyon gyakori

  • maga, saját maga
  • magát, saját magát
  • maga (hangsúlyozás)
  • az ember (az emberek általában) (amikor az alany és a tárgy is általános értelmű 'you')

yourself jelentése példamondatokkal

I don't want you to do that by yourself. - Nem akarom, hogy ezt egyedül csináld.

Why don't you come out here and look for yourself? - Miért nem gyere ki ide és keresd meg magad?

Why don't you get yourself something to eat? - Miért nem hozol magadnak enni?

Did you really do your homework by yourself? - Tényleg egyedül csináltad meg a házi feladatodat?

I don't think that you should go there by yourself. - Szerintem ne menj oda egyedül.

You were told not to do that by yourself, weren't you? - Azt mondták neked, hogy ezt ne csináld egyedül, nem?

Don't let yourself be blinded by what you think you know. - Ne hagyja magát elvakítani attól, amit tudni vél.

yourself jelentése kifejezésekkel

do-it-yourself jelentése: csináld magad (mozgalom)

bring sth on yourself | bring sth on sb magára hoz valamit; valakire hoz valamit (szégyent, stb.) (felelős valamiért)

do away with sb/yourself elintézi/megöli magát/valakit

do sb/yourself in megöl, meggyilkol, elintéz valakit, kimerít, kicsinál, elfáraszt

do yourself up kicsinosítja magát

get above yourself elbizakodik, felül a magas lóra, nagyra van magával

get into sth | get sb into sth | get yourself into sth valamilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, valamilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat valakit

get sb up as sth | get yourself up as sth valaki/valami másnak öltözik/öltöztet

give yourself up to sth átadja magát valaminek, alárendeli magát valaminek

give yourself/sb up (to sb) felad valakit, feladja magát (valakinek)

keep from sth | keep yourself from sth megáll valamit (nem tesz meg valamit), tartózkodik valamitől

keep sb in sth | keep yourself in sth (rendszeresen) ellát valakit valamivel, ellátja magát valamivel

keep sth to yourself megtart magának valamit (pl. véleményt), nem beszél valamiről

keep yourself to yourself magának való, nem érintkezik senkivel, nem ereszt senkit sem közel magához

let sb/yourself in for sth beugratják, belerántják valamibe (átv.), beleugrik valamibe (átv.)

look after yourself | look after sb/sth gondoz valakit/valamit, gondoskodik valamiről/valakiről, törődik valakivel/valamivel, a saját érdekeivel törődik

look out for yourself/sb a saját/valaki érdekeivel törődik

make up | make yourself up| make sb up kifesti/kisminkeli magát/valakit

play with yourself önkielégít, maszturbál

play yourself out | play itself out erőtlenné/hatástalanná válik, érdektelenné/feleslegessé/túlhaladottá válik

pull yourself together! szedd össze magad!

További kifejezések

put sb/sth forward | put yourself forward előterjeszt, javasol valakit/jelentkezik, kínálkozik (állásra, jelöltnek, stb.)

put sb/sth in for sth | put yourself in for sth benevez valakit/benevezi magát (versenyre)

put up for sth | put yourself up for sth jelölteti magát (egy pozícióra)

put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb) meggyőzően kifejt/előad valamit valakinek, eredményesen kommunikál valakivel

set (yourself) up (as sb) valamilyen vállalkozást indít

turn in on yourself magába fordul, csak magával foglalkozik

Yourself jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További yourself példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: yourself jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha yourself jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.