write jelentése magyarul

Write jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Write magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

write jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: wrote, past participle: written, s3/-ing: writes, writing

 • ír
 • leír
 • megír (csekket, stb.)
 • folyóírással ír
 • megír, írásban közöl
 • (levelet) ír
 • beír (újságnak, stb.)
 • ír, alkot (írásművet, zeneművet)
 • szerez, komponál (zenét)
 • beleír/kiír (szereplőt történetből)
 • leír, lefest (írásban ábrázol)
 • ír (adathordozóra)
 • biztosítást köt

write jelentése példamondatokkal

I could write a book about my adventures. - Könyvet tudnék írni a kalandjaimról.

I have a few essays to write by tomorrow. - Holnapig meg kell írnom néhány esszét.

It is polite of him to write me back at once. - Udvarias tőle, hogy azonnal visszaír.

I don't know what to write in this sentence. - Nem tudom, mit írjak ebbe a mondatba.

I can speak Chinese, but I can't write it. - Tudok kínaiul, de nem tudok írni.

You don't have to write everything down. - Nem kell mindent leírnod.

Please write me a letter whenever you run into trouble. - Kérem írjon nekem levelet, ha bajba kerül.

write jelentése kifejezésekkel

write-down leértékelés, értékleírás

write-off jelentése: leírás, amortizáció

write-up jelentése: sajtóbeszámoló, újságcikk, feldicsérő cikk

write back (to sb) visszaír valakinek (levélre válaszol)

write in (to sb/sth) (for sth) beír valahova, írásban fordul valahova

write off/away (to sb/sth) (for sth) ír (valakinek) (valamiért) (írásban kér valamit)

write sb out (of sth) kiír valakit (TV-sorozatból)

write sb/sth in beír valakit/valamit (szavazólapra)

write sb/sth off (as sth) leír valakit/valamit, lemond valakiről/valamiről (nem fontos/hasznos valaki/valami), storníroz

write sth down leír, feljegyez, leír (veszteséget, stb.), elveszettnek tekint

write sth into sth beleír, belevesz (szerződésbe, megállapodásba)

write sth off leír (veszteséget, stb.), elveszettnek tekint, leír valamit (nem fontos/hasznos valaki/valami), storníroz, teljesen tönkretesz, totálkárosra tesz (járművet, stb.)

write sth out részletesen leír

write sth up letisztáz (írásos anyagot végleges formába önt), részletesen leír

Write jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További write példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: write jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha write jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.