work jelentése magyarul

Work jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Work magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

work jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: works

 • munka
 • (elvégzendő) munka, dolog, feladat, teendő
 • mű, alkotás
 • üzem, művek
 • szerkezet, óraszerkezet
 • védőmű, erődítmény
 • munka
 • minden (szükséges/kívánt/várt) dolog

work jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: works, working, worked

 • dolgozik
 • működik, dolgozik, jár (gép)
 • működik, hat, beválik
 • megmunkál, formál, feldolgoz
 • megmozgat, meglazít
 • beleloval valamibe

work jelentése példamondatokkal

He encountered difficulties in his work. - Munkája során nehézségekbe ütközött.

I don't think that it's going to work out. - Nem hiszem, hogy sikerülni fog.

I have to work, I can't be here chatting with you. - Dolgoznom kell, nem tudok itt csevegni veled.

Don't you think you'd like to work for us? - Nem gondolja, hogy szeretne nálunk dolgozni?

No manuscripts of this work have survived. - Ennek a műnek kézirata nem maradt fenn.

I don't like many of the people I work with. - Sok embert nem szeretek, akikkel együtt dolgozom.

My mother is not accustomed to hard work. - Édesanyám nincs hozzászokva a kemény munkához.

work jelentése kifejezésekkel

hard-working jelentése: szorgalmas, dolgos

donkey work kulimunka, megszokott gépies munka

public works közművek, középületek, közmű, közmunka

social work szociális munka, szociális teendők

work of art műalkotás, műremek

working capital üzemi tőke, forgótőke, működő tőke

working life munka ideje, munka évei, munka évtizedei, tevékenység évei, élettartam, használhatósági idő

work-shy munkakerülő, lusta, lógós

working class munkásosztálybeli, munkásosztályhoz tartozó

work around/round lassan rátér (egy témára)

work out edz, gyúr, jól alakul (dolog, helyzet), beválik

work out (at sth) kiszámol, kiszámít, kikalkulál valamit

work sb out kiismer valakit

work sb over megdolgoz, megver valakit

work sb up (into sth) | work oneself up (into sth) felizgat, izgalomba hoz valakit, felingerel, felhergel valakit, felbuzdul, fellelkesedik, indulatba jön, belelovalja magát valamibe

work sth in | work sth into sth belevesz/belefoglal valamit (szövegbe), hozzákever/hozzáad valamihez, bedolgoz/beledolgoz valamibe

work sth off megszabadul valamitől, kiad magából, levezet (indulatot), ledolgoz (törlesztésre pénzt keres)

work sth out kiszámít, kikalkulál valamit, megfejt valamit, megold valamit, kigondol, kitervel, kidolgoz, kimerít (bányát, témát)

work sth up kialakít, fejleszt, kifejleszt, javít, jobbá tesz

work sth up into sth feljavít valamit, teljesebbé/jobbá/megfelelőbbé tesz valamit

work to sth (tervet/ütemezést, stb.) követ, valami szerint halad

További kifejezések

work towards sth azon dolgozik/van hogy ...

work up to sth fejlődik valamivé, (fokozatosan) halad/közeledik valami felé (átv.)

Work jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További work példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: work jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha work jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.