will jelentése magyarul

Will jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Will magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

will 1 jelentése módbeli segédige nagyon gyakori

 • fog (segédige a jövő idő képzéséhez)
 • fog (szándék, elhatározás kifejezése)
 • (elkerülhetetlen dolgok kifejezése)
 • lesz szíves ...? (kérés kifejezése)
 • óhajt, kíván (kívánság, beleegyezés, hajlandóság kifejezése)
 • (képesség, kapacitás kifejezése)
 • (tagadó alakban nem akarás/valamire képtelenség kifejezése)
 • (szokásos viselkedés kifejezése)
 • (hangsúlyosan egy szokáson bosszankodás kifejezése)
 • (jelenre vonatkozó valószínűség/várakozás kifejezése)

will 2 jelentése főnév gyakori

Többes száma: wills

 • akarat
 • akaraterő, tetterő
 • akarás
 • szándék, kívánság
 • végrendelet

will 2 jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: wills, willing, willed

 • akar, kíván óhajt valamit
 • akar valamit valakitől
 • örökül hagy valamit valakire
 • végrendelkezik valahogy

will jelentése példamondatokkal

I don't know if she will go there with me. - Nem tudom, hogy odamegy-e velem.

What topics will be covered in the exam? - Milyen témákról lesz szó a vizsgán?

I don't think that doing that will solve the problem. - Nem hiszem, hogy ez megoldja a problémát.

Don't be afraid, you will get paid for it. - Ne félj, pénzt kapsz érte.

Will you help me translate this into French? - Segítesz nekem lefordítani ezt franciára?

Starting now, we will only speak in Portuguese. - Mostantól csak portugálul fogunk beszélni.

What will you do with your first salary? - Mit fog kezdeni az első fizetésével?

will jelentése kifejezésekkel

would-be jelentése: leendő (valamivé válni akaró/valamit tenni szándékozó)

free will szabad akarat

ill will rosszakarat, rosszindulat, rossz szándék

will-o'-the-wisp lidércfény, bolygótűz

would-be jelentése: leendő valaki, várományos

self-willed önfejű, konok, makacs, akaratos

strong-willed jelentése: határozott, erős akaratú

weak-willed gyenge akaratú, akaratgyenge

Will jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További will példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: will jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha will jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.