why jelentése magyarul

Why jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Why magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

why jelentése határozószó nagyon gyakori

 • miért
 • mi okból
 • minek?
 • miért ne/nem (tagadó értelmű mondatban) (javaslat, egyetértés)
 • (az) amiért (utalás okra)
 • ezért, emiatt, ezokból

why jelentése főnév nem gyakori

Többes száma: whys

 • a miértje valaminek

why jelentése indulatszó nem gyakori

 • no de, nahát (meglepetés, méltatlankodás kifejezése)
 • nocsak
 • nini, nézd csak
 • no, nos (válasz nyomatékosítása)
 • hát, jó

why jelentése példamondatokkal

You know why I don't need to do that, don't you? - Tudod, miért nem kell ezt megtennem, nem?

Why are you friends with her if you don't like her? - Miért barátkozol vele, ha nem szereted?

I don't know why I remember her from time to time. - Nem tudom, miért emlékszem rá időnként.

Why does everyone want one of those so badly? - Miért akar mindenki ennyire egy ilyet?

Why are you doing your homework at this time? - Miért csinálod ilyenkor a házi feladatodat?

Why don't we talk about why that happened? - Miért nem beszélünk arról, hogy ez miért történt?

I wondered why she didn't have a boyfriend. - Kíváncsi voltam, miért nincs barátja.

Why jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További why példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: why jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha why jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.