what jelentése magyarul

What jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. What magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

what jelentése névelő nagyon gyakori

  • milyen, micsoda, mennyi ... (információ kérése valamiről)
  • az egész ... (valaminek az egészére vonatkoztatva)
  • micsoda/milyen ... (nagy/jelentős) (felkiáltó módban)

what jelentése névmás nem gyakori

  • mi? mit?
  • ami, amit
  • annyi, amennyi
  • mi ..., mit ... (rendkívüli/meglepő dolog hangsúlyozása)

what jelentése határozószó nem gyakori

  • mennyire?
  • (becslés, közelítés kifejezése)
  • ..., ugye?

what jelentése példamondatokkal

He thinks that I don't know what he did. - Azt hiszi, nem tudom, mit csinált.

You know what to do with that, don't you? - Tudsz mit kezdeni ezzel, nem?

I don't think anybody noticed what we did. - Szerintem senki sem vette észre, amit tettünk.

They told me they don't know what that is. - Azt mondták, nem tudják, mi az.

Don't you want to know what I was doing? - Nem akarod tudni, mit csináltam?

I don't remember what I'm supposed to do. - Nem emlékszem, mit kellene tennem.

He asked her what she had in her suitcase. - Megkérdezte, mi van a bőröndjében.

What jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További what példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: what jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha what jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.