well jelentése magyarul

Well jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Well magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

well 1 jelentése határozószó nagyon gyakori

Fokozása: better, best

 • jól
 • jól, alaposan
 • valószínűleg

well 1 jelentése melléknév gyakori

Fokozása: better, best

 • egészséges, jó egészségben levő
 • rendben levő
 • megfelelő, kielégítő
 • jó, előnyös
 • kedvező, szerencsés
 • jó, helyes, kívánatos, tanácsos

well 1 jelentése indulatszó nem gyakori

 • hát (ellentmondás/kétely kifejezése)
 • nahát! nocsak! (meglepődés)
 • sajnos ez van (sajnálkozás)
 • nos (kis szünet)
 • szóval ... (válasz várása)
 • hadd halljam

well 2 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: wells

 • kút
 • forrás
 • forráshely (hely nevében)
 • mélyedés, gödör (folyadéknak)
 • (gazdag) forrása valaminek
 • áradása valaminek
 • akna (szellőző-, lépcső-, lift-, stb.)
 • (bíráknak) elkerített hely
 • italos polc, bárpolc
 • bár- (-italok)
 • potenciálgödör

well 2 jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: wells, welling, welled

 • feltör, kicsordul, kiárad
 • ömlik, bugyog
 • feltör, elárad (átv.) (érzés)

well jelentése példamondatokkal

I don't feel well after drinking that water. - Nem érzem jól magam a víz megivása után.

I'm impressed with how well you speak French. - Lenyűgözött, hogy milyen jól beszél franciául.

This medicine is going to make you well. - Ez a gyógyszer meg fog gyógyulni.

It gladdens me to hear how well you're doing. - Örömmel hallom, milyen jól vagy.

The upholstered chairs have not held up very well over time. - A kárpitozott székek nem tartottak túl jól az idők során.

I'm afraid of water and I don't swim well. - Félek a víztől és nem úszom jól.

She can speak Spanish as well as English. - Spanyolul és angolul is tud.

well jelentése kifejezésekkel

well-being jelentése: jólét, kényelem, jó egészség

well-wisher jelentése: jóakaró, támogató, pártfogó

well-to-do jelentése: jómódú, gazdag, tehetős

well-trained jól képzett

artesian well artézi kút

best man vőlegény tanúja, vőfély

better half házastárs, feleség, oldalborda

well advised ésszerű, bölcs

well appointed jól felszerelt/berendezett (épület/lakás)

well attended látogatott

well balanced kiegyensúlyozott (étkezés/ember)

well behaved jó modorú, illedelmes, jó magaviseletű

well bred jól nevelt, jó családból való, pedigrés

well built jól megtermett/erős testalkatú (ember), jól megépített (ház, gépezet)

well connected jó összeköttetésekkel/kapcsolatokkal rendelkező

well cut jól szabott, jó szabású, szépen csiszolt

well defined jól meghatározott, jól definiált, jól értelmezett

well disposed pozitív hozzáállású, rokonszenvező, megértő (valamivel)

well done jól elvégzett/megcsinált, jól átsütött (hússzelet)

well dressed jól öltözött, elegáns

well earned jól megérdemelt

További kifejezések

well endowed anyagiakkal/erőforrásokkal jól ellátott, pénzes, vagyonos, nagy farkú (férfi) (humorosan), nagymellű (nő) (humorosan)

well established jól megalapozott, jól berendezett

well fed jól táplált

well founded jól megalapozott, indokolt, jogos

well grounded jól megalapozott

well heeled jómódú, vagyonos

well informed jól informált/értesült

well intentioned jó szándékú, jó indulatú

well kept jól ápolt, jól gondozott, szépen gondozott, jól tartott, helyesen gondozott, jól karban tartott, jól őrzött, gondosan titkolt, gondosan eltitkolt

well known jól ismert, köztudott

well mannered udvarias, jól nevelt, illemtudó

well matched jól összeillő, nagyon hasonlító

well meaning jó szándékú, jóhiszemű

well oiled jól olajozott, simán működő (pl. szervezet), részeg

well preserved jó állapotban levő, jól konzervált, magát jól tartó (idősebb személy)

well read olvasott, művelt

well rounded dundi, gömbölyded (valaki), kerek (személyiség), kerek, jól kerekített (mondat)

well spoken művelt, kifinomult beszédű

well thought of megbecsült, elismert

well thumbed összefogdosott, sokat forgatott, kopott

well timed jól időzített, kellő időben történő

well tried jól bevált, megbízható

well trodden gyakran járt/használt (út, ösvény)

well turned szépen kifejezett, jó alakú (láb, boka)

well worn használt, viseltes, kopott, elcsépelt, untig hallott

well-aimed jól célzott

well-paying jól fizető

well-poised szép tartású

well-nigh majdnem

Well jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További well példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: well jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha well jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.