wary jelentése magyarul

Wary jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Wary magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

wary jelentése melléknév közepesen gyakori

Fokozása: warier, wariest

  • körültekintő
  • óvatos

wary jelentése példamondatokkal

Be wary of the well, accidents can occur. - Vigyázz a kútra, balesetek történhetnek.

Vine snakes cast a wary eye in your direction. - A szőlőkígyók óvatos pillantást vetnek feléd.

My parents always told me to be wary of strangers. - A szüleim mindig azt mondták, hogy vigyázzak az idegenekkel.

I was wary of showing my intention. - Óvakodtam attól, hogy kimutassam a szándékomat.

Still, many investors remained wary. - Ennek ellenére sok befektető továbbra is óvatos maradt.

I'm a little wary of people who punctuate their text messages. - Kicsit óvakodok azoktól az emberektől, akik írásjellel írják az SMS-eiket.

She seems wary, but maybe I'm just paranoid. - Óvatosnak tűnik, de lehet, hogy csak paranoiás vagyok.

Wary jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További wary példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: wary jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha wary jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.