want jelentése magyarul

Want jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Want magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

want jelentése ige nagyon gyakori

 • akar, kíván, óhajt valamit
 • beszélni akar valakivel
 • keresik, körözik
 • akar, kíván valakit (szexuálisan)
 • bele/ki akar kerülni (helyről/helyzetből)
 • kell/szükséges valamit megtenni
 • igényel (valamit), szüksége van (valamire)
 • hiányzik (neki valami)
 • nélkülöz (valamit)

want jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: wants

 • a hiánya/híja valaminek
 • nélkülözés, szűkölködés, ínség, nyomor
 • szükséglet, igény

want jelentése példamondatokkal

Don't think that I don't want to do this. - Ne gondolja, hogy nem akarom ezt csinálni.

Women don't usually want to talk with me. - A nők általában nem akarnak velem beszélni.

Do you want me to drive you to the airport? - Akarod, hogy vigyem ki a repülőtérre?

You want to know what happened to me, don't you? - Tudni akarod, mi történt velem, igaz?

We don't want to be late for the concert. - Nem akarunk elkésni a koncertről.

Do you want to know who donated the money? - Szeretné tudni, hogy ki adományozta a pénzt?

I really want to speak English fluently. - Nagyon szeretnék folyékonyan beszélni angolul.

want jelentése kifejezésekkel

want ad apróhirdetés

want for sth nélkülöz valamit, híján van valaminek

want in | want in/into sth benne akar lenni valamiben, részese akar lenni valaminek

want in/out ki/be akar menni (egy helyre/helyről)

want out | want out of sth ki akar kerülni valamiből

want sth from/out of sth/sb akar/vár valamit valakitől/valamitől

Want jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További want példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: want jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha want jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.