wait jelentése magyarul

Wait jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Wait magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

wait jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: waits, waiting, waited

  • vár
  • várakozik
  • felszolgál

wait jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: waits

  • várakozás
  • felvonásköz

wait jelentése példamondatokkal

I don't know why my friend wants us to wait. - Nem tudom, miért akarja a barátom, hogy várjunk.

We must wait for a few weeks to see the lilacs. - Várnunk kell néhány hetet, hogy láthassuk az orgonákat.

I don't think that anyone would wait that long. - Nem hiszem, hogy bárki is várna ennyit.

If you could wait a little longer, I would appreciate it. - Ha várna még egy kicsit, megköszönném.

I don't think we should wait any longer. - Szerintem ne várjunk tovább.

I guess we'll just have to wait and see. - Azt hiszem, várnunk kell, és meglátjuk.

Why don't we wait and see how things go? - Miért nem várunk, és meglátjuk, hogy mennek a dolgok?

wait jelentése kifejezésekkel

lady-in-waiting jelentése: udvarhölgy, szolgálattevő udvarhölgy

waiting list várakozólista

waiting room váróterem

wait for készenlétben áll, vár

wait for sb vár valakire

wait for sth vár valamire

wait on sb kiszolgál valakit, felszolgál valakinek, rendelkezésére áll valakinek, kísér valakit

Wait jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További wait példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: wait jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha wait jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.