voice jelentése magyarul

Voice jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Voice magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

voice jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: voices

  • hang
  • zönge
  • vélemény
  • szavazat
  • igealak

voice jelentése ige gyakori

Ragozása: voices, voicing, voiced

  • kifejez
  • kimond
  • zöngésít
  • zöngésen ejt

voice jelentése példamondatokkal

Your voice reminds me of my late grandmother. - A hangod néhai nagymamámra emlékeztet.

Immediately she heard his voice, she trembled with fear. - Azonnal meghallotta a hangját, megremegett a félelemtől.

Speak in a loud voice when you give your speech. - Beszéljen hangosan, amikor beszédet mond.

She always speaks to him in a loud voice. - Mindig hangosan beszél hozzá.

I think I'm losing my voice from screaming so much. - Azt hiszem, elmegy a hangom a sok sikoltozástól.

The man said something to the driver in a weak voice. - A férfi gyenge hangon mondott valamit a sofőrnek.

I suddenly heard a voice that sounded like it was sulking. - Hirtelen hallottam egy hangot, amely úgy hangzott, mintha duzzogna.

voice jelentése kifejezésekkel

passive voice szenvedő igealak, szenvedő alak

low-voiced mély hangú, halk hangú, halk szavú

Voice jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További voice példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: voice jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha voice jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.