value jelentése magyarul

Value jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Value magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

value jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: values

  • érték

value jelentése ige gyakori

Ragozása: values, valuing, valued

  • értékel, becsül, felbecsül valamit (az árát megállapítja)
  • értékel, megbecsül, tisztel

value jelentése példamondatokkal

I have a good eye for the value of antiques. - Jó szemem van a régiségek értékére.

You know how much I value our friendship. - Tudod, mennyire értékelem a barátságunkat.

I value your friendship more than anything. - Mindennél jobban értékelem a barátságodat.

I don't take everything he says at face value. - Nem veszek mindent névértéken, amit mond.

I value our friendship and the memories we've created. - Értékelem a barátságunkat és az általunk teremtett emlékeket.

When money ceases to have value, the entire system stops working. - Amikor a pénznek megszűnik értéke, az egész rendszer leáll.

A healthy man does not know the value of health. - Egy egészséges ember nem ismeri az egészség értékét.

value jelentése kifejezésekkel

book value leltári érték, könyv szerinti érték

value added tax értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó

Value jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További value példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: value jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha value jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.