user jelentése magyarul

User jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. User magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

user jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: users

  • használó, felhasználó (terméké, gépé, szolgáltatásé, stb.)

user jelentése példamondatokkal

This user hasn't been online for two years. - Ez a felhasználó két éve nem volt online.

Our site attracts thousands of Internet users every day. - Oldalunk naponta több ezer internetezőt vonz.

Many users don't know how to use this tool well. - Sok felhasználó nem tudja megfelelően használni ezt az eszközt.

If Internet users are bees, who owns the beehives? - Ha az internetező méhek, kié a méhkas?

I often translate sentences by users I like. - Gyakran fordítok mondatokat olyan felhasználóktól, akiket kedvelek.

Wires convey electricity from power stations to the users. - A vezetékek továbbítják az áramot az erőművektől a felhasználókhoz.

This website doesn't allow users to change their screen name. - Ez a webhely nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy módosítsák képernyőnevüket.

user jelentése kifejezésekkel

user-friendly jelentése: felhasználóbarát

User jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További user példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: user jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha user jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.