upon jelentése magyarul

Upon jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Upon magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

upon jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • -on, -en, -ön
  • -ra, -re
  • -nál, -nél
  • -ról, -ről
  • -hoz, -hez, -höz (ld. 'on')

upon jelentése példamondatokkal

The two men clashed upon seeing each other. - A két férfi összeveszett, amikor meglátták egymást.

My teacher, exasperated, now shifts his eyes upon me. - A tanárom ingerülten most rám szegezi a tekintetét.

The sins of the fathers are visited upon the children. - Az apák bűnei meglátogatják a gyerekeket.

Upon arriving at the beach, we saw a snake. - A strandra érve kígyót láttunk.

Upon coming home, I found my sisters cooking. - Amikor hazajöttem, a nővéreim főznek.

Between you and me, he cannot be relied upon. - Közted és köztem nem lehet rá számítani.

Upon arriving at the airport, I called her. - Amikor megérkeztem a repülőtérre, felhívtam.

upon jelentése kifejezésekkel

act on/upon sth valami alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár valami szerint

call on/upon sb felkér valakit valamire, fordul/folyamodik valakihez, felszólít valakit valamire

chance upon belebotlik, ráakad

come on/upon sb/sth (véletlenül) találkozik valakivel, (véletlenül) ráakad valamire

count upon számít valakire, számít valamire

depend upon sth számít valamire, támaszkodik valamire, bízik valamiben, megbízik valamiben, hisz valamiben

descend upon kiszáll valahova

descend upon sb megrohan valakit, rajtaüt valakin, sújt valakit (harag), elfog valakit (érzelem)

dilate upon sth hosszú lére ereszt valamit

draw on/upon sth igénybe vesz, merít valamiből

fall upon ráesik, nekitámad, rátámad, nekiesik, véletlenül rátalál, esik, háramlik, száll

fasten upon megragad

force oneself on/upon (nőt) megerőszakol

force sb/sth on/upon sb rákényszerít valamit valakire, ráerőltet valamit valakire

happen upon sth véletlenül rábukkan valamire, véletlenül rátalál valakire, véletlenül ráakad valakire

impinge upon sth hirtelen érintkezésbe jön valamivel, összeütközik valamivel, nekicsapódik valaminek, nekiütközik valaminek, ráesik valamire, bitorol valamit

impress sth upon sb jól megértet valamit valakivel, elméjébe vés valakinek valamit

light upon sth rábukkan valamire, rálel valakire

play on/upon sth valamire játszik (érzésekre, stb.), kihasznál valamit

set on/upon sb rátámad valakire

stumble upon sth rábukkan valamire

További kifejezések

touch upon érint, kitér

venture upon sth megkísérel valamit

Upon jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További upon példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: upon jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha upon jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.